Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

УРОК 76 Займенники третьої особи однини і множини

Тема. Займенники третьої особи однини і множини. (Вправи 307-311).

Мета. Вчити розпізнавати займенники третьої особи однини і множини, змінювати їх за відмінками і вживати в усному і писемному мовленні, показати особливість написання займенників третьої особи після прийменників.

Розвивати вміння співвідносити вже отримані навички з тими, які на цьому етапі навчання нові.

Виховувати самостійність.

Обладнання: різні краєвиди України, таблиця відмінювання займенників 3-ї особи, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні читають речення і називають відмінок займенника.

б) Діти об’єднуються у групи (кількість груп визначається кількістю учнів, що написали листи). Учень читає лист, учасники групи записують відповіді на питання (за браком часу відповіді можуть бути й усними):

— До кого написав однокласник листа?

— Як він у листі звертається до адресата?

— Які розділові знаки використовують при звертанні? (Мій однокласник Олесь написав листа до... У листі він називає свого адресата на ім’я та по батькові, вживає займенник Ви і пише його з великої літери. Після звертання ставить кому.)

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Любіть Україну, як сонце, любіть!» (Володимир Сосюра).

2. Проблемна ситуація.

— Прочитайте вірш Володимира Сосюри із вправи 307 та випишіть із нього всі особові займенники. (Ти, ми, його.)

— Визначте їх особу, число і відмінок.

— Як автор називає у цих поетичних рядках життя? (Солодкий дивний світ.)

— Підберіть свої образи життя. Запишіть: «Життя — це...».

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 308).

— Вітер, сонце, трави, води — що це для людини?

— Який ще образ можна підібрати?

— Каліграфічно спишіть речення.

4. Опрацювання нового матеріалу.

— Замініть займенниками такі слова: Україна, сонце, вітер, трави. (Вона, воно, він, вони.)

— До якої особи вони належать?

— Розгляньте таблицю відмінювання займенників 3-ї особи (с. 141).

— Зіставте займенники у родовому та знахідному відмінках. Чим відрізняється написання цих займенників з прийменниками і без них?

— Звірте свої висновки з правилом на с. 142.

— Вставте займенник він у потрібних відмінкових формах у текст вправи 310 та запишіть утворений текст.

IV. Фізкультхвилинка.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити