Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

УРОК 83 Правопис не з дієсловами

Тема. Правопис не з дієсловами. (Вправи 330-333).

Мета. Повторити правило правопису частки не з дієсловами, вправляти учнів у практичному застосуванні цього правила.

Розвивати вміння спостерігати за мовними явищами, аналізувати й узагальнювати свої спостереження.

Виховувати почуття доброти.

Обладнання: зображення лелеки, роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні повідомляють дібрані заголовки, обмінюються зошитами і перевіряють один в одного створені часові форми дієслів.

б) Презентація і аналіз веселих оповідок.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Летіла лелека, летіла здалека» (Дмитро Чередниченко).

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 331).

Вчитель звертає увагу учнів на нижні з ’єднання у словах лелека та журавель.

— Яке з цих слів буде відгадкою до загадки (вправа 331.2)?

— Як ще називають цього птаха? (Чорногуз, бузько, бусол, гайстер - учні записують.)

3. Актуалізація знань,

— Прочитайте вірш Дмитра Чередниченка про лелеку (вправа 330). Яке дієслово вжито у переносному значенні? (Покотилась зоря.)

— Усно складіть речення, у якому це дієслово вживалося б у прямому значенні.

— Знайдіть і випишіть з вірша дієслова з часткою не. Яке ви знаєте правило написання не з дієсловами?

— Розгляньте зображення лелеки і прочитайте інформацію про цих птахів на картках.

Картка

Чорногуз — птах завдовжки від 80 см до 1 метра та розмахом крил біля двох метрів. Забарвлення має біле, за винятком махових пір’їн на крилах, які мають чорне забарвлення. Коли крила птаха складені, то махові пір’їни покривають задню частину тіла, звідки і походить назва — чорногуз. Дзьоб та ноги птахів червонясті та довгі.

Чорногуз має слабкий голос. Птахи спілкуються клацанням дзьоба, так вони вітають один одного, також цими звуками захищають гніздо від конкурентів.

Чорногузи харчуються переважно дрібними тваринами — дощовими черв’яками, комахами, жабами, мишами, рибами.

— У якому стилі написано цей текст — художньому чи науковому?

— Яка інформація про цього птаха вас найбільше вразила?

— Запишіть про це, починаючи речення словами: «Я не знав (не знала), що...». Дотримуйтесь правила правопису не з дієсловами.

4. Опрацювання нового матеріалу.

— Лелека махнув своїми великими крилами і змішав слова у реченнях, тепер не знає, як скласти. Допоможіть йому.

Вчитель відкриває запис на дошці:

✵ Ластівка одна не весни робить.

✵ Весна почалася як ми незчулися.

✵ Не має голосу чорногуз сильного.

— Зверніть увагу на слово незчулися. Чому не написано разом? (Немає такого слова зчулися без не.)

— Запишіть утворені речення. Підкресліть не з дієсловами.

IV. Фізкультхвилинка.

Діти повторюють вірш, високо піднімаючи ноги у першій строфі (наслідуючи рухи птаха), а у другій присідають і скачуть, як жабки). Якщо є простір, то можна, щоб вони об’єдналися у пари «чорногуз-жабка»: «чорногуз» ходить, високо піднімаючи ноги, і намагається спіймати «жабку».

ЧОРНОГУЗ І ЖАБИ

Ходить

чорногуз-неквапа,

по воді

бреде-чалапа:

чап-чалап,

ловить жаб,

чап-чалап,

ловить жаб.

— Жабко-квапко,

не барись, —

жабка-квапка

в воду — плись!

Жабка-квапка

в воду — плюсь:

«Чорногуза

не боюсь!»

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з розвитку мовлення (за вправою 332).

— Наш лелека таки дуже розмахався крилами, що навіть речення у казці «Чарівний кавун» переплуталися. Відновіть правильну послідовність речень і запишіть казку.

2. Робота у парах.

3. Перевірка складеного тексту з додатковим завданням.

Робота у групах по чотири — пари читають один одному свої тексти.

— Визначте, у якому часі вжито дієслова у цьому творі.

— Чого навчає казка? Яке з прислів’їв висловлює її головну думку: «Що посієш, те й пожнеш», «Життя прожити — не поле перейти»?

4. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Яке правило правопису дієслів ви сьогодні повторили?

— Що вас найбільше вразило на уроці?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 333 (вставити у текст відповідні за змістом слова, визначити час дієслів).

2. Для тих, хто хоче знати більше: переробити текст так, щоб вжити якомога більше дієслів з не, зберігши правдивість змісту (при потребі можна скористатися довідниками).

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити