Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

УРОК 84 Неозначена форма дієслова

Тема. Неозначена форма дієслова. (Вправи 334-338).

Мета. Повторити вивчений матеріал у попередні роки навчання і поглибити знання учнів про неозначену форму дієслова.

Розвивати вміння аналізувати мовний матеріал.

Виховувати впевненість у собі.

Обладнання: збірка українських прислів’їв і приказок, інструкції до дитячих ігор, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні об’єднуються у 4 групи. У кожній групі один учень читає утворений текст, називає часові форми дієслів, інші — звіряють зі своїми записами.

б) Обговорення творчих робіт.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Добре того вчити, хто хоче все знати» (З народного).

— Як ви розумієте цей вислів?

— Які якості потрібні людині для успішного навчання?

— Ви помітили, що для успішного навчання потрібна ще сила волі. Як її виховати у собі?

— Прочитайте, як один учень виховує у собі силу волі (перший текст вправи 334 краще виписати на дошку або окремо роздрукувати, щоб учні не бачили другого тексту).

2. Повідомлення теми уроку.

— Переробіть текст так, щоб це була не розповідь про власний досвід, а правило для будь-кого. Звірте свій варіант із другим текстом вправи.

— Зверніть увагу на виділені дієслова в обох текстах. Випишіть їх у 2 стовпчики. У першому стовпчику визначте час і число дієслів.

— Проаналізуйте дієслова другого стовпчика. У який момент відбуваються ці дії: до повідомлення про них, під час чи після повідомлення? Вони стосуються однієї особи чи багатьох?

— Чи можна визначити форму таких дієслів (час і число)?

— Наш урок присвячено саме таким дієсловам. Давайте придумаємо для них назву!

Після запропонованих учнями варіантів вчитель пропонує познайомитись із правилом на с. 156 і виділити у дієсловах другого стовпчика суфікси.

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 335).

— Із поданих складів створіть і запишіть слова.

— Поясніть, що означають ці слова.

— У прислів’ях часто вживають дієслова неозначеної форми. Як ви думаєте, чому?

— Звірте свої відповіді із правилом до вправи 336 на с. 156.

4. Опрацювання нового матеріалу.

— Спишіть прислів’я із вправи 336, підкресліть дієслова у неозначеній формі. Як ви розумієте ці вислови?

— Поміркуйте, де ще можуть використовуватися дієслова неозначеної форми. (Правила, інструкції.)

— Прочитайте інструкцію виготовлення серветки у техніці витинанки (вправа 337).

— За зразком цієї інструкції складіть свої, використовуючи дієслова неозначеної форми:

І в. — інструкцію до відомої гри;

II в. — для приготування страви;

III в. — з виготовлення вітальної листівки.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Перевірка і редагування складених інструкцій.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— З якою формою дієслова ми працювали?

— Що про неї можна сказати?

— У яких текстах вона використовується?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 338 (скласти поради, як готуватися до контрольної роботи з української мови).

2. Для тих, хто хоче знати більше: поміркувати над тим, якими можуть бути правила дружби, і записати їх.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити