Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

УРОК 88-89 Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

Тема. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 353-357).

Мета. Ознайомити учнів зі змінюванням дієслів за особами у майбутньому часі, виробляти вміння розрізняти час, особу і число дієслів. Розвивати вміння давати самооцінку своїй діяльності.

Виховувати готовність долати навчальні труднощі.

Обладнання: диск до підручника, таблиця «Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами», зображення жайворонка, аудіозапис «Пісня жайворонка» П. Чайковського, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

Робота в парах: учні читають один одному свої тексти, називають дієслова теперішнього часу, визначають особу і число.

— Прослухайте веснянку. У тексті знайдіть дієслова теперішнього часу, визначте їх особу і число (вправа 353).

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Чом ти, жайворонку, рано з вирію вилітав?» (З народного).

— Чи доводилося вам бачити жайворонка? (Якщо так, то вчитель пропонує описати пташку. Якщо ні, то демонструє ілюстрацію і також пропонує учням описати жайворонка.)

— Як співає жайворонок?

— Послухайте фортепіанний твір П. Чайковського «Пісня жайворонка», у якому композитор дуже вдало передав голос цієї пташки.

2. Каліграфічна хвилинка.

— Прочитайте ще раз веснянку (можна під музичний супровід). Знайдіть у ній слова із пестливим значенням. (Гороньки, сніженьки, криженьки, неволенька, крильця, ніжки.)

— У яких із цих слів однакові суфікси? (Сніженьки, криженьки, неволенька.)

— Розгляньте, як каліграфічно написати слова сніженьки, криженьки (вправа 354). Що означають ці слова?

— Запишіть їх і розберіть за будовою.

— Що спільного у цих словах? (Суфікс -еньк, закінчення -и, чергування г-ж у корені.)

3. Опрацювання нового матеріалу.

1) Спостереження за змінюванням дієслів майбутнього часу за особами і числами.

Текст вправи 356 вчитель може винести на дошку. Учні визначають, від якої особи ведеться розповідь (1-а особа однини). Виписують дієслова майбутнього часу, виділяють в них закінчення і визначають особу.

Вчитель пропонує учням записати ці ж дієслова у формі теперішнього часу і також виділити закінчення. Учні порівнюють закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу і роблять висновок, який звіряють із правилом на с. 165 (після вправи 356.4).

Від цих самих дієслів учні утворюють форми майбутнього часу, що відповідають на питання що буду робити?. Спостерігають за тим, як змінюються такі дієслова і роблять висновок, звіряють його з правилом на с. 165 (після вправи 356.5).

2) Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами.

— Розгляньте таблицю змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами (с. 164, вправа 355). За зразком цієї таблиці доберіть усі можливі форми майбутнього, часу дієслів грає, співають, біжиш, стоїте.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з розвитку мовлення (за вправою 357).

Опрацювання образних висловів, слів, вжитих у переносному значенні. Запис тексту з пам’яті з використанням авторських образних висловів.

3. Закріплення вивченого матеріалу.

У записаному тексті учні підкреслюють дієслова майбутнього часу і визначають їх особу і число.

4. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Як змінюються дієслова майбутнього часу? (За особами і числами.)

— Які спостереження ви проводили на уроці і до яких висновків дійшли?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 357.3 (вибрати з тексту два будь-яких дієслова і поставити їх у всіх можливих особових формах).

2. Для тих, хто хоче знати більше: проекспериментувати, чи будуть змінюватися за особами дієслова минулого часу.

УРОК 89 КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ДИКТАНТ

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити