Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

УРОК 92-93 Закінчення дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часів

Тема. Закінчення дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часів. (Вправи 368-373.)

Мета. Провести дослідження особових закінчень дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часу і скласти таблицю особових закінчень цих дієслів.

Розвивати навички дослідницької діяльності, вміння визначати труднощі правопису.

Виховувати вміння співпрацювати, знаходити спільні рішення. Обладнання: роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

Робота в парах: учні перевіряють один в одного виконане завдання, обговорюють неузгодженості, роблять виправлення олівцем, ставать на полях позначки. Сумнівні питання, якщо вони виникають, виносять на загальне обговорення.

— Хто знайшов зображення Лустунської греблі?

— Чим вона вас вразила? (Вона величезна! Гуцули називають греблю словом клявза. Вона мала два шлюзи.)

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Учися, дитино, бо вчитися треба» (Володимир Масляк).

— Поміркуйте, чи подобається вам вчитися.

— Що саме подобається, а що не подобається?

— Що ви самі можете зробити, щоб сподобалось?

— Спробуйте це зробити на сьогоднішньому уроці.

2. Проблемна ситуація.

Відгадування загадки.

— Відгадайте загадку: «Я все знаю, всіх учу, а сама завжди мовчу». (Книжка.)

— Випишіть дієслова, визначте їх час, особу, число та виділіть закінчення.

— Від кожного дієслова утворіть і запишіть форми 2-ї особи теперішнього часу однини і множини. (Знаєш, учиш, мочиш, знаєте, учите, мовчите.)

— Позначте закінчення. Чи виникли у вас труднощі? Які? (Можливо, учні помітять, що важко визначити голосну у ненаголошених закінченнях.)

3. Виконання вправи 369.

— Прочитайте вірш і поміркуйте, з якою метою поет вжив питальне речення з окличною інтонацією. Що, на вашу думку, прагнув донести до читачів (тобто до нас) Олександр Олесь?

— Випишіть дієслова майбутнього часу. (Розлучимось, забудем, говоритимем.)

— Доберіть до них відповідні форми 2-ї особи однини і множини. Виділіть закінчення. (Розлучишся, розлучитесь, забудеш, забудете, говоритимеш, говоритимете.)

— З якими труднощами зіткнулися? Як з них виходили? (Можливо, учні помітять, що буква закінчення у слові не змінюється, навіть якщо змінюється особа.)

4. Каліграфічна хвилинка (за вправою 370).

5. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу. Виконання вправи 371 (таблиця роздрукована для кожного учня).

— Розгляньте таблицю.

— До дієслів теперішнього часу доберіть відповідні форми майбутнього часу.

— Зіставте їх закінчення. Зробіть висновок.

— Порівняйте свій висновок із правилом на с. 172.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Вправи з розвитку мовлення і збагачення словникового запасу учнів (за вправою 372).

— Прочитайте прислів’я, доповнивши їх.

— Звірте свої варіанти із словами у довідці. Запишіть прислів’я, розмірковуючи над їх значенням.

— Визначте час, число і особу дієслів.

— Підкресліть дієслова-антоніми. (Посієш — пожнеш, гукнеш — відгукнеться.)

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— З якими труднощами ви зустрілися на уроці?

— Як їх подолали?

— Чи вдалося зробити своє навчання цікавим?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 373 (списати речення, замінюючи дієслова неозначеної форми відповідними за змістом особовими формами дієслів, позначити закінчення).

2. Для тих, хто хоче знати більше: скласти поради однокласникам, як зробити своє навчання цікавим, використовуючи дієслова 2-ї особи.

УРОК 93 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити