Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

УРОК 95 Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

Тема. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 380 — 384.)

Мета. Узагальнити труднощі написання ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу, провести дослідження закономірностей правопису наголошених закінчень і вивести правило правопису.

Розвивати навички дослідницької діяльності, вміння визначати труднощі правопису.

Виховувати вміння співпрацювати, знаходити спільні рішення. Обладнання: роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Яке слово ви підкреслили?

— Як у реченні називають слова у кличному відмінку? (Звертання.)

— Що ви знаєте про звертання?

Учні читають виписані уривки, а всі слухачі визначають особову форму вжитого дієслова.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Я розумію вас, звірята і рослини» (Богдан-Ігор Антонич).

— Знайдіть у цих рядках звертання.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 381).

3. Проблемна ситуація.

— Прочитайте поетичні рядки Павла Тичини (вправа 380).

— Який настрій вони створюють?

— Які букви пропущено у словах?

— Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Поставте наголоси у цих словах. Визначте час, особу, число дієслів, виділіть закінчення.

— У якому дієслові написання закінчення не викликало сумніву? Як ви думаєте, чому?

— Чому над правописом інших дієслів довелося замислитись?

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу.

1) Ознайомлення із правилом правопису ненаголошених особових закінчень дієслів (с. 176).

— Протягом спостереження за особовими закінченнями дієслів ми вже не раз зустрічалися із труднощами — яку голосну написати у закінченні: е чи и. І от сьогодні ця таємниця розкриється. Але спочатку давайте спробуємо самостійно вивести закономірність. Може, хтось її помітив?

— Розгляньте схему. Прочитайте її спочатку по лівих стрілочках, а потім по правих.

— У яку особову форму треба ставити дієслова, щоб визначити голосну букву у закінченні?

— Придумайте коротку картку-пам’ятку. (Наприклад, -уть, -ють — е, є; -ать, -ять — и, ї.)

2) Вправляння у правописі ненаголошених особових закінчень дієслів (за вправою 382).

Учні користуються зразком міркування, поданим у вправі.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Розвиток мовлення.

— Прочитайте текст вправи 383.

— Яка картина постає у вашій уяві? Змалюйте її словами.

— Доберіть спільнокореневі слова до слова летиш.

— Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Користуйтесь зразком міркування із вправи 382.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Як визначити, яку букву писати у ненаголошеному особовому закінченні — е чи и!

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 384.1, 384.2.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 384.3.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити