Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИСЛІВНИК

УРОК 105-108 Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

Тема. Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. (Вправи 421-425).

Мета. Узагальнити вивчене про прислівник, вчити визначати прислівники, що виконують роль однорідних членів речення, добирати однорідні члени речення, виражені прислівниками, будувати речення з однорідними членами речення, вираженими прислівниками.

Розвивати уяву, образне мислення.

Виховувати дбайливе ставлення до природи, вміння гармонійно входити у контакт із нею.

Обладнання: зображення квітучої калини, роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Робота в парах: учні переглядають роботи один одного і обговорюють відмінності. Питання, які у парі не виходить узгодити, виносять на загальне обговорення.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Зацвіла в долині червона калина» (Тарас Шевченко).

— Хто пам’ятає продовження цієї поезії (вправа 421)?

Запишіть вірш з пам’яті, підкресліть прислівник.

— Доберіть до прислівника любо синоніми. Запишіть синонімічний ряд. (Любо, гарно, радісно.)

— Доберіть і запишіть спільнокореневі слова до прислівника любо. Виділіть корінь. (Любо, любий, любити.)

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 422).

3. Проблемна ситуація. Виконання вправи 423.

— Автори підручника підготували для вас дуже красивий опис весняного саду за Михайлом Коцюбинським. Але дмухнув розбишака-вітер і здув всі крапки, зменшив великі літери. Тепер не зрозуміло, де закінчується одне речення і починається друге. Допоможіть, будь ласка, відновити крапки і великі літери. (Учні відновлюють текст і записують його.)

4. Повідомлення теми уроку.

— Пригадайте, які слова у реченні ми можемо назвати однорідними членами речення.

— Які розділові знаки бувають при однорідних членах речення?

— Відшукайте у записаному тексті речення з однорідними членами.

— Якими частинами мови вони виражені?

— Як ви це зрозуміли? (Визначили, на яке питання відповідають ці слова і з якими словами вони зв’язані у реченні.)

— Прислівники в реченні також можуть бути однорідними членами. Саме однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками, ми сьогодні будемо досліджувати на уроці.

5. Опрацювання нового матеріалу.

— Прочитайте правило у підручнику на с. 195.

— Використовуючи це правило, знайдіть в уривку з давньої легенди речення з однорідними другорядними членами речення, вираженими прислівниками (вправа 425).

— Запишіть це речення, виділіть однорідні члени речення, виражені прислівниками, «хмарками».

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з розвитку мовлення: складання продовження казки за поданим зачином (вправа 424).

— Запишіть зачин казки у зошити.

Далі учні працюють у групах з диференційованим завданням.

— Завдання високого рівня: складіть продовження казки, введіть у свій твір речення з однорідними другорядними членами, які виражені прислівниками. Не забудьте про заключну частину.

Робочі матеріали Вченого Лиса: буйно та розкішно, неквапливо, щедро, лагідно, рясно й пишно, тепло і радісно.

Завдання достатнього рівня: складіть Продовження казки, скориставшись робочими матеріалами Вченого Лиса у підручнику.

Усі учні працюють з чернетками, редагують свої тексти, по закінченню представник від кожної групи читає утворену казку, слухачі висловлюють свої' побажання чи враження.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Яку роль відіграють прислівники у реченні?

— Продовжте речення: якщо два чи більше прислівники пояснюють одне й те саме дієслово...

VII. Домашнє завдання.

1. Переписати складену казку на чистовик.

2. Для тих, хто хоче знати більше: створити ілюстрацію до своєї казки.

УРОК 106 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ. СПИСУВАННЯ

УРОК 107 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ТВІР (КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ)

УРОК 108 АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити