Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

I СЕМЕСТР

МОВА І МОВЛЕННЯ

Урок 1 Мова в житті народу

Урок 2 Збагачення мови новими словами

УРОК 3 Культура мовлення і культура спілкування

ТЕКСТ

УРОК 4 Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту

УРОК 5 Які бувають тексти. Текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування

УРОК 6-7 Тема і основна думка тексту

УРОК 8 Текст-опис

УРОК 9 Будова тексту

УРОК 10 Поділ тексту на частини. План

УРОК 11-12 Про одне і те ж по-різному: науково-популярні та художні тексти

УРОК 13 Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми «Текст»

РЕЧЕННЯ

УРОК 14-15 Речення. Види речень за метою висловлювання

УРОК 16 Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

УРОК 17 Тренувальні вправи на побудову та поширення речення

УРОК 18 Головні та другорядні однорідні члени речення

УРОК 19 Поєднання однорідних членів речення сполучниками

УРОК 20-22 Узагальнення вивченого про речення

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 23 Аналіз контрольної роботи. Частини мови: повторення вивченого у 1-3 класах

УРОК 24 Вживання слів у прямому та переносному значенні

УРОК 25 Слова порівняння у текстах-описах

ІМЕННИК

УРОК 26 Іменник. Повторення вивченого про іменник

УРОК 27 Відмінювання іменників

УРОК 28-29 Вправляння у відмінюванні іменників у однині

УРОК 30 Розрізнення відмінків іменників. Відмінність родового і знахідного відмінків

УРОК 31 Розрізнення називного і знахідного відмінків

УРОК 32 Особливості давального і місцевого відмінків

УРОК 33 Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду

УРОК 34 Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і

УРОК 35-36 Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини

УРОК 37 Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

УРОК 38 Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини

УРОК 39-40 Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й і -р в орудному відмінку однини

УРОК 41 Аналіз диктанту.Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

УРОК 42-43 Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

УРОК 44 Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

УРОК 45-46 Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

ПРИКМЕТНИК

УРОК 47 Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мовленні

УРОК 48 Зв’язок прикметників з іменниками у реченні

УРОК 49 Прикметники-антоніми і прикметники-синоніми

УРОК 50-51 Змінювання прикметників за родами та числами

УРОК 52 Відмінювання прикметників

УРОК 53-54 Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні

УРОК 55 Аналіз диктанту. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах

УРОК 56 Вправи на визначення відмінків прикметників реченні

УРОК 57-58 Інтегрований урок систематизації і узагальнення знань з теми «Зміна закінчень прикметників у різних відмінкових формах»

УРОК 59 Використання прикметників в описі зовнішності людини

УРОК 60 Використання прикметників в описах пейзажу

УРОК 61-62 Інтегрований урок козацької слави (об'єднано з уроком розвитку мовлення). Вимова та правопис прикметників на -ський, -зький, -цький

УРОК 63 Вживання знака м’якшення перед закінченням прикметників

УРОК 64-65 Вимова та правопис закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини

УРОК 66 Відмінювання прикметників у множині

II СЕМЕСТР

ЧИСЛІВНИК

УРОК 67 Числівник як частина мови

УРОК 68 Вимова і правопис числівників

УРОК 69 Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні

УРОК 70-71 Вправи на практичне застосування складних і складених числівників

ЗАЙМЕННИК

УРОК 72 Займенник як частина мови

УРОК 73 Особові займенники

УРОК 74 Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками

УРОК 75 Займенники другої особи однини і множини

УРОК 76 Займенники третьої особи однини і множини

УРОК 77-79 Роль займенників у текстах

ДІЄСЛОВО

УРОК 80-81 Інтегрований урок засвоєння нових знань: введення в тему «Дієслово»

УРОК 82 Змінювання дієслів за часами

УРОК 83 Правопис не з дієсловами

УРОК 84 Неозначена форма дієслова

УРОК 85-86 Дієслова, що означають незавершену і завершену дію

УРОК 87 Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами

УРОК 88-89 Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

УРОК 90 Аналіз диктанту. Особові закінчення дієслів

УРОК 91 Особові закінчення дієслів 1-ї особи теперішнього і майбутнього часів

УРОК 92-93 Закінчення дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часів

УРОК 94 Закінчення дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу

УРОК 95 Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

УРОК 96 Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами

УРОК 97-99 Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь)

ДІЄСЛОВО

УРОК 100 Аналіз тестового контролю. Поняття про прислівник як частину мови

УРОК 101 Порівняння прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

УРОК 102-103 Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами — вживанням у мовленні прислівників-антонімів, прислівників-синонімів

УРОК 104 Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників (без уживання термінів)

УРОК 105-108 Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

УРОК 109 Речення. Види речень за метою висловлювання. Звуко-буквений аналіз слів

УРОК 110 Речення з однорідними членами. Головні і другорядні члени речення. Правопис особових закінчень дієслів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 1-4 КЛАСАХ

УРОК 111-113 Частини мови. Дієслово. Часові форми дієслів

УРОК 114-117 Частини мови. Зв’язок прикметників з іменниками. Споріднені слова, що належать до різних частин мови

УРОК 118-119 Підсумковий урок за рік. Урок-гра «Територія рідної мови»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити