Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 21 Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення»

Тема. Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення».

Мета. Перевірити знання і рівень сформованості вмінь під час опрацювання розділів «Мова і мовлення», «Текст», «Речення».

Обладнання: картки-завдання.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Виконання перевірної роботи з теми.

І варіант

Вибери правильну відповідь і підкресли або познач її (1—4).

1. Культура мовлення — це:

а) звуки, букви, алфавіти;

б) словосполучення, речення, текст;

в) правильність, чіткість, точність, виразність мовленнєвого слова.

2. Мета тексту-опису:

а) розповісти про когось (щось);

б) описати предмет;

в) довести щось.

3. До якого типу належить цей текст?

Ось їжачок. Сам він сіренький. Має гострі колючки. У нього маленькі лапки і гостренька мордочка. Цікава тварина?

а) Міркування;

б) розповідь;

в) опис.

4. Між однорідними членами речення на письмі ставиться:

а) крапка;

б) кома;

в) знак оклику.

5. Установи зв’язки між членами речення за допомогою запитань.

Синіють у житі ніжні волошки.

або

Над садом золотим курличуть журавлі.

6. Віднови вірш.

7. Доповни речення однорідними членами.

Уже відлітають______________________________

Мамині руки були_________________________

8. Склади і запиши речення за моделлю.

Хто?, хто?, хто? що роблять ? де?

або

Склади і запиши речення за схемою.

II варіант

Вибери правильну відповідь і підкресли або познач її (1-4).

1. За допомогою мовлення людина:

а) спілкується з іншими людьми, висловлює свої думки в усній чи писемній формі;

б) досягає успіху;

в) думає, мріє, розмірковує.

2. Текст, у якому є твердження, доказ (доведення) і висновок — це:

а) текст-опис;

б) текст-розповідь;

в) тест-міркування.

3. До якого типу належить цей текст?

Виліз їжачок зі свого зимового лігва і почав чиститись. Він терся об куші та гілочки. Потім облизав себе язичком. Подивився їжачок навкруги, струснувся і побіг на полювання.

а) Опис;

б) розповідь;

в) міркування.

4. За допомогою якої частини мови можуть поєднуватись однорідні члени речення?

а) Іменника;

б) прийменника;

в) сполучника.

5. Установи зв’язки між членами речення за допомогою запитань.

Дзвінкі пташині голоси бринять в повітрі чистім.

або

За темним лісом обізвався грім.

6. Віднови вірш.

7. Доповни речення однорідними членами.

На клумбах ростуть_______________________________________

У спортивній школі діти___________________________________

8. Склади і запиши речення за схемою.

ІІІ. Збір зошитів.

Інформація для вчителя

Оцінювання знань з мови, мовних умінь і навичок

Оцінювання мовних знань і вмінь рекомендується здійснювати в 2—4 класах не менше як двічі на семестр після вивчення певного розділу (невеликі за обсягом розділи можна об’єднувати, а великі — перевіряти за логічно завершеними частинами).

Перевірці підлягають знання і вміння з мови, необхідні для правильного і грамотного оформлення усних і письмових зв’язних висловлювань.

Перевірка здійснюється фронтально в письмовій формі із застосуванням тестових завдань двох типів: 1) завдання закритого типу, які передбачають вибір одного із запропонованих варіантів відповідей; 2) відкриті завдання, що виконуються без опори на запропоновані варіанти відповідей (самостійне утворення форм слова, добір слів за певною ознакою, побудова речень тощо).

Учням 3—4 класів запропоновано вісім завдань: чотири закритого типу (з трьома варіантами відповідей на кожне) і чотири відкриті.

У 3—4 класах кожне закрите завдання оцінюється одним балом, відкрите — двома балами (якщо таке завдання виконане частково, то учневі зараховується один бал). У разі, якщо при виконанні відкритих завдань учень припустився орфографічних чи пунктуаційних помилок на вивчені правила, рекомендується від загальної суми набраних балів віднімати 1 бал за недотримання грамотності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити