Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 24-25 Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86)

Тема. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86).

Мета. Актуалізувати знання учнів про самостійні частини мови та службові слова; закріпити вміння виділяти певну частину мови.

Обладнання: сигнальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте слова, дібрані до кожної схеми.

— Проаналізуйте морфемну будову одного зі слів.

— Ознайомте клас зі складеними словосполученнями.

— Які із словосполучень можна використати для створення фантастичної розповіді?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вступна бесіда.

— Діти, з чого складається наше мовлення? (З речень.)

— Які бувають речення за метою висловлювання та інтонацією? (Розповідні, питальні, спонукальні; окличні, неокличні.)

— Як групуються слова у мові? За якими ознаками?

— Пригадайте казку, яку я розповіла вам у другому класі про Царицю Граматику, що вишикувала всі слова мови у 10 мовних рядів.

— Пригадайте, як називались ці ряди. (Іменники, прикметники і т. д.)

2. Гра «Скажи відверто».

— Як називаються слова, що відповідають на питання хто? що?

— На які питання відповідають прикметники?

— Які ще частини мови ви знаєте?

— Що означає самостійна частина мови?

— Які ви знаєте службові слова?

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа-дослідження (вправа 84).

— Прочитайте вірш. Назвіть і поясніть слова в переносному значенні.

— Виберіть із тексту ті слова, які належать до частин мови, які ви найшвидше виділили.

— Складіть і запишіть речення з іменником мати і дієсловом мати.

2. Каліграфічна хвилинка.

П п р р и и к к м м е е т т н н и и к к

— Складіть і запишіть якнайбільше слів, використовуючи букви каліграфічної хвилинки.

— Поставте до них запитання і визначте, до якої частини мови вони належать.

3. Вправа «Хто більше?».

— Запишіть якнайбільше прикметників упродовж однієї хвилини.

— Доведіть, що записані слова — прикметники.

Фізкультхвилинка.

4. Вправа-лічилка (вправа 86).

— Потренуйтесь виразно читати лічилку.

— Назвіть у ній службові слова.

— Поміркуйте, чому ці службові слова називають прийменниками.

— Які ще службові слова ви знаєте?

— Які сполучники вживають у реченнях з однорідними членами?

5. Пояснювальний диктант.

— Запишіть речення і визначте (назвіть) в них службові частини мови. Поясніть розділові знаки.

✵ Дівчинка сиділа біля вікна і плела тонке біле мереживо.

✵ Кожної осені ластівка відлітала в теплі краї, а навесні поверталася.

✵ Наша Даринка добре читає, але погано пише.

V. Підсумок уроку.

Гра «Яка це частина мови?».

Один із сильніших учнів (завчасу підготовлений) називає слово (іменник, прикметник, дієслово), а інші демонструють відповідь погрібною карткою

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 44, вправа 86 (завдання 3).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити