Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 31 Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115)

Тема. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111 — 115).

Мета. Ознайомити учнів із випадками чергування приголосних в іменниках; виробляти навички правильного відмінювання іменників.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

Я всміхнуся сонечку:

— Здрастуй, золоте!

Я всміхнуся квітоньці —

хай вона цвіте!

Я всміхнуся дощику:

— Лийся, мов з відра!

Друзям усміхнуся —

зичу їм добра!

Можна повправлятись у визначенні відмінків іменників.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Які із порад ви найчастіше використовуєте у своєму житті?

— Прочитайте виписані словосполучення.

— Прочитайте речення, складені за фотоілюстрацією.

— Які споріднені слова до іменника розмова ви дібрали? Назвіть у них корінь.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Самостійна робота.

— Прочитайте, поясніть, спишіть. У виділених словах визначте рід, число, відмінок.

I варіант

Краше фунт розуму, ніж пуд краси.

Поганий жнець довго серпа вибирає.

II варіант

Героя народжує боротьба.

Без вітру і трава не колишеться.

2. Каліграфічна хвилинка.

г к х гкх з ц з зцс

Дуга — дузі, квітка — квітці, вільха — на вільсі

— Визначте число, рід і відмінок усіх іменників.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Ви навчились розрізняти відмінки, визначати відмінки іменників. Сьогодні розглянемо нове мовне явище, що представлене у каліграфічній хвилинці, — чергування приголосних.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 111).

— Про що ви дізналися із прочитаного тексту?

— Доберіть влучний заголовок до нього.

— Чи хотілось би вам щось змінити у тексті? Чому?

— Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?

— Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

— Спробуйте сформулювати правило про зміну кінцевих приголосних звуків основи в іменниках жіночого роду перед закінченням -і.

— Порівняйте свій висновок із правилом на с. 57.

— У яких відмінках іменників перед закінченням вживаються приголосні [г], [к], |х], а в яких — [з’], [ц’], |с’]?

— Чому тверді приголосні змінюються на м’які? (Тому що в давальному і місцевому відмінках кінцевий приголосний основи стоїть перед -і. А перед -і вживаються лише м'які або пом’якшені приголосні.)

2. Робота в парах (вправа 112).

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках чоловічого роду у місцевому відмінку однини.

3. Виконання вправи 113.

Чергування кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках середнього роду у місцевому відмінку однини.

4. Висновок (правило, с. 58).

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа «Потренуймо пам’ять!» (за вправою 114).

— Прочитайте вірш. Вивчіть його напам’ять (можна в парах).

— Назвіть іменники, ужиті у місцевому відмінку однини. Поясніть чергування кінцевих приголосних основи у цих словах (можна запропонувати ще раз «порадитись» із правилом, с, 58).

— Складіть і запишіть речення з цими словами (2 на вибір).

2. Робота з прислів’ями.

— Поясніть зміст кожного прислів’я.

— Спишіть, вставивши на місці крапок потрібну букву.

— Поряд запишіть початкову форму іменників, виділіть в обох словах букви, що позначають звуки, які чергуються.

✵ Гостя запрошуй на поро...і.

✵ Хто у кожу...і, тому зима не страшна.

✵ Що на умі, те й на язи...і.

✵ Лихе по людях ходить, а не по лу...і.

Наприклад: Що на умі, те й на язиці (язик).

3. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

VII. Підсумок уроку.

Вправа «Інтерв’ю».

— Над чим ви працювали сьогодні на уроці?

— Чому треба знати про зміну приголосних перед закінченням -і в іменниках різного роду в давальному та місцевому відмінках однини?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 57, 58 — правило, с. 58 — вправа 115 (завдання 3).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити