Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 32-33 Урок розвитку мовлення. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120)

Тема. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116—120).

Мета. Ознайомити учнів із випадками чергування голосних звуків в окремих відмінках іменників чоловічого та жіночого роду на приголосний; виробляти вміння визначати звуки, що чергуються.

Обладнання: індивідуальні картки, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

Побажаймо собі успіху! Посміхнімося, і хай гарний настрій нам допоможе працювати.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа 115.

— Прочитайте загадки і відгадайте їх.

— У яких іменниках зі зміною форми слова відбувається зміна кінцевого приголосного основи? — — Прочитайте записані пари слів.

2. Творча робота.

— Спишіть, розкриваючи дужки.

Зима. Тумани сизі.

А річка спить у (крига).

Замерзла на морозі

берізка при (дорога).

І холодно у лісі

кленку, калині, (вільха).

З зимою наодинці

не страшно лиш (ялинка).

— Визначте відмінки іменників:

І група — у 3 реченні.

II група — у 4 реченні.

ІІІ група — у 5 реченні.

3. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1

Запиши текст, розкриваючи дужки. Добери заголовок. Визнач відмінок змінених тобою іменників.

Я запропонувала (подруга) прогулятись лісом. У лісі було, як у (казка). Ми прислухалися до тихого шепоту листочків на (берізка) і (вільха). Дивувалися маленькій (комашка), що тягне важчу за себе ношу, і прудкій (білочка), що так спритно перестрибує з гілки на гілку.

Як цікаво в лісі!

Картка 2

Запиши подані іменники у давальному відмінку.

Жменька —

скринька -

берізка —

сопілка —

вишенька —

ненька —

хатинка —

Оленка —

яблунька —

стеблинка

Картка З

Запиши повні відповіді на запитання. Визнач відмінки змінених тобою іменників. Поясни їх правопис.

Кому заспівала мати колискову? (Донька.)

На чому розтанула сніжинка? (Долонька.)

Кому подарували плаття? (Галинка.)

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Пригадайте, в яких іменниках відбувається чергування приголосних.

— Коли це відбувається?

— Що відбудеться зі зміною форми слів кіт, повінь!

— Це проблемне питання і будемо сьогодні досліджувати.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Спостереження над мовним матеріалом (вправа 116).

а) Бесіда за змістом тексту.

— Який це текст - розповідь, опис чи міркування? Доведіть свою думку.

— Коли осінь приносить людям радість, а коли — смуток?

б) Складання таблиці.

— Складіть у зошиті таблицю за зразком підручника.

— Складіть правило про чергування голосних звуків у деяких іменниках чоловічого і жіночого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення.

2. Засвоєння правила (с. 60).

3. Хвилинка-цікавинка.

Коли «І» кінчає слово,

«Е» чи «О» завжди готові

«І» в основі замінити

і за нього послужити.

Порівняй: в печі, до печі,

слово, сказане до речі,

солі, осені і кості,

від хоробрості, від злості...

4. Списування із завданням (вправа 117).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Які почуття викликає зміст цього тексту? Яка його головна думка?

— Спишіть текст, підкресліть іменники, в яких відбулось чергування звуків [і] з [о].

— Подумайте і назвіть слова, у яких може відбуватися чергування голосних звуків [і] з [о]. Поясніть свої міркування.

Фізкультхвилинка.

5. Коментоване списування (вправа 118).

— Прочитайте поради, уживаючи правильні відмінкові форми іменників. Спишіть вірш, поясніть правопис утворених відмінкових форм іменників.

— Побудуйте звукові моделі іменників-антонімів.

— Поміркуйте, поясніть (завдання 4).

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Творча вправа (вправа 119).

— Прочитайте прислів'я, доповнюючи їх словами з довідки, і подумайте над їхнім змістом.

— Випишіть іменники жіночого роду за зразком:

Старанність і — о

— Поміркуйте, чому так говорять: «Де багато слів, там мало мудрості».

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Робота із загадками.

— Відгадайте загадки.

— Запишіть слова-відгадки у початковій формі та в родовому відмінку однини.

✵ Махнула птиця крилом, закрила півсвіту чорним рядном. (Ніч.)

✵ Білий камінь у воді тане. (Сіль.)

✵ Я морозу не боюсь, а хто замерзне — я сміюсь. Бабу гріє не кожух, а веселий теплий дух. (Піч.)

4. Гра «Чарівне сито».

— Утворіть від поданих слів іменники.

— «Пересійте» утворені слова через «сито» і залишіть тільки ті, що стосуються теми сьогоднішнього уроку.

Юний — ... , болючий — ... ,

щирий — ... , возити — ... ,

вечірній — ... , збоку — ... ,

мудрий —... , вітати — ... .

VI. Підсумок уроку.

1. Вправа «Інтерв’ю».

— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

— Коли відбувається чергування голосних звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду?

2. Метаграма.

З «н» — частина я доби,

з «п» — я грію щозими,

з «р» — предметом стану я.

Ось вам загадка моя.

(Ніч, піч, річ)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 60 — правило, с. 61 — вправа 120.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити