Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 37 Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133)

Тема. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) та чоловічого роду в орудному відмінку однини; формувати вміння і навички застосування правил для пояснення правопису закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.

Обладнання: таблиця-ватман «Словничок», опорні схеми, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз контрольної роботи.

III. Перевірка домашнього завдання.

— Як ви поділили текст на абзаци? Поясніть і зачитайте.

— Який це текст — науковий чи художній? Чому?

— Чим можна скористатися, якщо ви не впевнені, яке закінчення має іменник чоловічого роду в родовому відмінку однини? (Словничком.)

— Яка орфограма є в слові кілометр?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

1. Створення проблемної ситуації.

Одного разу Незнайко писав лист бабусі: «Мені дуже подобається математика. Сиджу зараз над ...» — і спіткнувся: не знає, як написати — задачею чи задачою.

— Хто може йому допомогти?

2. Оголошення теми і мети уроку.

— Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб не опинитися в ситуації, в якій був Незнайко.

V. Сприймання і усвідомлення учнями новою матеріалу.

1. Словникова робота (з використанням таблиці «Словничок»).

— Яка орфограма є в словах революція, республіка!

— До якої частини мови вони належать?

2. Спостереження над мовним матеріалом (вправа 129).

— Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку? Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи і спробуйте пояснити,

чому закінчення у них різне.

3. Засвоєння теоретичного матеріалу (с. 67).

— Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

Роса, верба, лінія, пожежа, тиша, круча.

4. Рубрика «Слово про слово».

Ра́туша — будинок, у якому міститься міське самоврядування.

5. Складання опорної схеми.

6. Тренувальна вправа (вправа 130).

а) Читання тексту і добір заголовка.

б) Списування тексту, ставлячи слова, що в дужках, в орудному відмінку.

в) Пояснення написання закінчень.

г) Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояснення написання слова з’являється.

7. Вправа-дослідження (вправа 131).

а) Визначення основи і закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку.

б) Формулювання правила (с. 68).

8. Робота зі схемою-опорою.

9. Проблемна ситуація.

Учні вже сформулювали правило про правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку.

Незнайко вигукнув: «У мене є доповнення до правила! В іменниках чоловічого роду на [й] кінцевий приголосний основи [й] в орудному відмінку однини зникає».

— Чи правильно міркує Незнайко?

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Робота в групах (5 груп) (за вправою 132).

— Прочитайте і з’ясуйте значення невідомих слів.

— Поставте іменники у форму орудного відмінка однини.

— Складіть і запишіть речення з використанням утворених форм іменників.

Читання правила на с. 68.

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Розумова гімнастика.

— Казкові герої Крутивус, Вернидуб і Вернигора вирішили позмагатися в орфографії.

Крутивус

Вернидуб

Вернигора

мовою

музикою

скрипкою

пшеницею

черешнею

яблунею

душею

їжою

вежою

— Хто з них переміг?

— Запишіть слова без помилок.

4. Робота в групах.

— Запишіть словосполучення, ставлячи іменники в орудному відмінку. Виділіть закінчення іменників.

I група. Сиділи (під чим?) вишня, груша, слива, акація.

II група. Йшли (чим?) стежка, межа, вулиця.

ІІІ група. Жити (з чим?) мрія, надія, пісня.

5. Гра «Зрозумій мене».

— Відгадайте загадку з бабусиної скрині.

Якщо не маєш сили — виходить, мало її з’їв. Коли безлад у думках — то вона може бути у голові. І, нарешті, якщо вона березова, то може бути дуже боляче. (Каша.)

— Які вислови, пов’язані зі словом каша, ви знаєте? (Каша в голові, заварити кашу, березова каша, мало каші з’їв, каші маслом не зіпсуєш.)

— Провідміняйте (усно) іменник каша.

VII. Підсумок уроку.

1. Взаємоопитування.

Клас ділиться на дві групи. Учні кожної групи по черзі ставлять запитання з теми уроку і відповідають на них.

2. Поетична хвилинка.

Хай іменник візьме -ею

за потребою своєю.

Отже, груш... смачнішою,

а задач... складнішою,

ну, а вдач... ледачою,

як і каш... гарячою.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 67, 68 — правила, с. 69 — вправа 133.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити