Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 39 Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140)

Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137—140).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини; формувати уміння і навички доцільного використання у мовленні паралельних закінчень іменників у давальному і місцевому відмінках; виховувати любов до природи.

Обладнання: орфографічні словники, схема-опора, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Аналіз виконання вправи 136.

— Прочитайте слова, записані в обліковій послідовності.

— Що означають ці іменники? (Назви професій.)

— Прочитайте складені речення. Яке із трьох речень ви вважаєте найкращим? Чому?

2. Вправа «Очікування».

— Мої очікування від уроку...

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Наші батьки

Мій тато — сталевар. Він варить сталь. Тато Світланки — тесляр. Він робить меблі. У Юлі тато — лікар. А Миколчин тато — токар.

— Випишіть іменники чоловічого ролу на -р. Поставте їх в орудному відмінку.

— Перевірте себе за орфографічним словником.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми розглянемо нову мовну закономірність, якою, на жаль, не всі вміють користуватись. Знання цієї закономірності, додержання її робить наше мовлення різноманітнішим, милозвучнішим. А будемо ми працювати над давальним і місцевим відмінком однини іменників чоловічого роду.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження за мовним матеріалом (вправа 137).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Доберіть влучний заголовок до тексту.

— Поставте запитання до тексту і дайте на них відповіді.

— Які ще закінчення можуть мати ці іменники в давальному відмінку? (Батькові — батьку, дідусеві — дідусю, родичеві — родичу, другові — другу, сусідові — сусіду.)

— В якому ще відмінку іменники можуть мати дві форми? (У місцевому.)

2. Опрацювання правила на с. 71.

3. Вправа-дослідження (вправа 138).

а) Читання вірша і словесне малювання.

б) Пояснення закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

в) Добір синонімів до слова небокрай. (Обрій, небосхил.)

4. Каліграфічна хвилинка.

О о Оо об рі ій обрій

Сонце на обрії, ранок встає,

браття, вставайте,

сонце стрічайте:

ранок встає.

Олександр Олесь

— Поділіть на склади для переносу слово обрій.

— Знайдіть у вірші іменник чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

5. Аналіз правила на с. 72.

6. Проблемна ситуація.

— Чи обов'язково вивчати правило напам’ять?

— Чи не можна встановити закінчення давального і місцевого відмінків на основі знань з рідної мови?

— Що для цього треба зробити? (Треба дібрати іменники чоловічого роду з основою на твердий, м'який приголосний та на [й], поставивши їх у давальному і місцевому відмінках, виділити закінчення.)

Фізкультхвилинка.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Самостійна робота.

— Поставте іменники стіл, сторож, вчитель, Петро, Сергій Миколайович, лебідь, агроном, вокзал, директор, їжак, дядько Микола, комбайнер, край, луг у давальному та місцевому відмінках.

Виділіть закінчення.

— Перевірте себе, скориставшись алгоритмом.

2. Практична робота «Порівняй» (вправа 139).

а) Порівняння сполучень іменників у двох колонках.

б) Визначення спільного та відмінного у двох записах.

в) Засвоєння правила на с. 72 про вживання паралельних форм іменників у мовленні.

VII. Підсумок уроку.

1. Гра «Будь уважним».

— Визначте, які із сполучень іменників у формі давального відмінка відповідають вивченому правилу, а які — ні.

Директору Івану Миколайовичу, сусідові Івану, брату Степану, дідусеві Михайлу.

2. Підсумки уроку. Рефлексія.

— Складіть діалог-обмін враженнями від уроку.

— Чи справдились ваші очікування?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 71, 72, 73 — правила, с. 73 — вправа 140.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити