Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 44 Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159)

Тема. Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155—159).

Мета. Ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; вчити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях, формувати уявлення про багатозначність прикметників; розвивати словниковий запас учнів; виховувати любов до праці.

Обладнання: мовний матеріал, тлумачний словник, схема-опора.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа-детектив (вправа 154, завдання 3).

— Хто знайшов у тексті опис синички?

— Які прикметники використав автор для зображення пташки?

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Буква до букви — слово вродилось,

заусміхалось, заколосилось.

Сонце зраділо слову, як брату,

слово — це щастя, слово — це свято.

— Слова — неначе кольорові камінчики. І недостатньо їх назбирати в купу... Треба ще й уміти складати з них узори, а для цього треба розуміти значення слова.

Сьогодні ми працюємо з прикметниками, близькими і протилежними за значенням, вжитими в прямому і переносному значеннях.

IV. Сприймання та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження за прикметниками-синонімами.

— Пригадайте визначення слів-синонімів.

— Згрупуйте подані на дошці прикметники в синонімічні ряди і запишіть їх.

Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний.

— Яке слово зайве? (Духмяний.)

— Доберіть до нього синоніми. Запишіть. (Пахучий, запашний.)

— Складіть з ними речення. (Багато людей доклали зусиль і праці, щоб у нас на столі щодня був духмяний, запашний хліб.)

— Доберіть синоніми до поданих прикметників у словосполученнях.

Добра (людина) — привітна, співчутлива (людина).

Добра (страва) — смачна (страва).

2. Спостереження за прикметниками-антонімами (вправа 155).

— Пригадайте визначення слів-антонімів. (Антоніми — нари слів з протилежним значенням.)

— Прочитайте прислів’я, вставляючи замість крапок антоніми до виділених слів. Поясніть їх зміст. (Коротка виховна бесіда про значення праці в житті людини.)

— Яку роль відіграють антоніми у прислів’ях?

— До яких частин мови належать ужиті тут антоніми?

— Спишіть прислів'я із прикметниками-антонімами.

Фізкультхвилинка.

3. Спостереження за прямим і переносним значенням прикметників (за вправою 156).

а) Добір відповідних антонімів до кожного прикметника, поданого в словосполученнях.

б) З’ясування значення прикметників (прямого і переносного).

4. Робота в парах (вправа 157).

а) Читання словосполучень і з’ясування, з яких частин мови вони складаються.

б) Заміна поданих словосполучень словосполученнями прикметників з іменниками за зразком.

в) Словникова робота з використанням таблиці «Словничок».

Фанера — 1) тонкі листи деревини для облицювання столярних виробів;

2) деревний матеріал з кількох склеєних тонких пластинок дерева з перехресним розміщенням волокон.

Спільнокореневі слова. Фанера, фанерка, фанерний, фанерування. фанерувальник.

Фартух — 1) частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду, знищення під час виконування різних робіт;

2) шкіряна, полотняна та ін. запона в колясці, візку для захисту їздця.

Синоніми. Фартух, запаска (розм.).

5. Творче завдання (вправа 158).

— Складіть речення з поданими словосполученнями. Запишіть одне речення (на вибір).

— Зробіть висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Узагальнення вивченого за опорною схемою.

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Творча робота.

— Із ряду слів, близьких за значенням, доберіть і вставте замість крапок найбільш влучне.

Багряний, рум’яний, червоний, рожевий, малиновий.

На сході небо стало... Щічки у дівчинки були... кольору. Ліс восени став...

4. Гра «Скажи без затримки».

Учасники гри швидко називають антонім до названого вчителем прикметника. У разі затримки відповідає наступний учасник.

Важкий — легкий, великий — малий, висока — низька, верхнє — нижнє, голосний — приголосний, цікавий — нудний, повна — порожня, босе — взуте, лівий — правий, широка — вузька.

VI. Підсумок уроку.

1. Продовження речень.

— Продовжте речення.

Сьогодні на уроці ми працювали над... (прикметником).

— Виконуючи різні завдання, ми вчилися... (розрізняти і вживати в реченнях прикметники-синоніми і прикметники-антоніми, використовуючи в мовленні прикметники в прямому і переносному значеннях).

2. Вправа-гра «Дошка пошани».

Учитель з учнями підводить підсумки уроку, обговорює, кого можна рекомендувати на дошку пошани.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 83, вправа 159 (звернути увагу на вимову і правопис слів звечора, спочатку).

Зве́чора — ввечері, увечері (з вечірнього часу, з часу настання вечора).

Споча́тку — прислівник (раніше, швидше за іншого).

Синоніми. Спочатку, зразу, на початку, спершу, передусім, раніше, першим ділом (розм.), в першу чергу (розм.).

Спільнокореневі слова. Спочатку, початок, початковий, починати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити