Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 45 Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162)

Тема. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160—162).

Мета. Вчити учнів розрізняти тексти за їх стилістичними ознаками, вживати прикметники в мовленні зі стилістичною метою; розвивати мовленнєве чуття, культуру мовлення: виховувати любов і живий інтерес до рідної мови, до природи рідного краю.

Обладнання: мовний матеріал, книга В. Нестайка «Казкові пригоди і таємниці».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте текст із дібраними з довідки пропущеними словами.

— Які ви знайшли синоніми серед прикметників, поданих у довідці?

— Доберіть спільнокореневі слова до слова спочатку.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Самостійна робота.

І варіант

— Утворіть такі словосполучення прикметника з іменником, щоб прикметник набув переносного значення. Запишіть їх.

Гарячий, срібний, солодкий, щедрий.

ІІ варіант

— Утворіть і запишіть тільки ті словосполучення, в яких прикметники вжито в переносному значенні.

Глибокий (озеро, горе). Золотий (ланцюжок, серце). Залізний (людина, цвях). Чистий (совість, посуд).

2. Каліграфічна хвилинка.

Сс Сс сн по оч ку спочатку

Спочатку думай, а тоді кажи.

— Поясніть зміст цього прислів’я.

— Доберіть антонім до слова спочатку.

— Поділіть на склади для переносу слово думай.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Тема наша непроста, та для вас цікава,

будуть в ній слова, буде і забава.

І в скарбничку мовну цю, поки вивчим тему,

мовних скарбів пребагато ми з вами зберемо.

Будуть знання й уміння, правила й завдання,

думки вашої творіння і оповідання,

і пісні, й загадки ваші, й власна ваша казка.

Тему нашого уроку послухайте, будь ласка.

— Ми з вами вже зустрічалися з тим, що про один і той самий предмет, подію, явище можна розповісти по-різному, залежно від поставленої мети. Пригадайте, як описано котика в казці чи в іншому художньому творі, а як — на уроці природознавства, коли про нього говориться як про звичайну тварину.

V. Сприймання і усвідомлення учнями новою матеріалу.

1. Вправа «Прочитайте і порівняйте» (вправа 160).

а) Читання наукового і художнього текстів на тему «Ніч».

б) Рубрика «Слово про слово».

Примерка́ти — тьмяніти, утрачати блиск, яскравість.

Лу́пати — кліпати.

— З’ясуйте мету кожного тексту. (Перший текст пояснює, що таке піч. Такий текст вживається у підручниках з природознавства, він називається науково-популярним, оскільки в доступній формі пояснює явище. Другий текст художньо описує осінню ніч. Подібні описи використовують у художніх творах для створення образу.)

— Знайдіть в обох текстах слова і вирази, вжиті в переносному значенні. (Сонна земля; місяць показував золоті роги; зорі лупали; усе заснуло мертвим сном.)

Висновок. Слова в переносному значенні вживаються тільки в художніх текстах і їх немає в науково-популярних. Важливим для художнього тексту є порівняння (тихо було всюди, як у вусі).

— Спишіть художній текст, підкресліть у ньому прикметники. Усно поставте до них запитання.

2. Тренувальна вправа (вправа 161).

— Який із цих текстів можна було б помістити в читанці, а який — у підручнику з природознавства? Чому?

Висновок. Перший текст науково-популярний, а другий — художній. Художнім цей текст вважається через велику кількість вжитих у ньому прикметників.

— Спробуйте знайти порівняння в художньому тексті. (Листочки, мов слова в дружній розмові.)

— Спишіть текст про осінній ліс. Усно поставте питання до прикметників.

3. Творча вправа.

— Утворіть словосполучення.

Ягоди (їстівний, соковитий);

листя (широкий, багряний);

ночі (довгий, чарівний);

стебло (тендітний, тонкий);

пшениця (золотий, озимий).

— Які з утворених словосполучень доцільно використати в художньому тексті, а які — в науковому?

4. Вправи дія самостійної роботи (робочий зошит).

VI. Підсумок уроку.

1. Мовна розминка.

— Пригадайте поняття, з якими ви працювали на уроці. (Художній текст, науково-популярний текст, порівняння.)

— Утворіть прикметники з префіксом най- від поданих слів: великий (найбільший), дорогий (найдорожчий), дужий (найдужчий), високий (найвищий).

2. Вправа «Рекламна пауза».

...Тепер я знаю, що ти справжній молодець і тебе спокійно можна вести у надзвичайну країну Ластовинію.

Ось вона перед тобою — лежить на березі моря-океану, серед дрімучих лісів, синіх гір та золотих долин... Бачиш, які чепурненькі біленькі хати, які квітучі садки, яке дивовижне місто з візерунчастими вежами!..

Чудова казкова країна. І незвичайна.

— Ви теж можете побувати в цій чудовій країні, якщо прочитаєте повість-казку «В Країні Сонячних Зайчиків» із книги Всеволода Нестайка «Казкові пригоди і таємниці».

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 85, вправа 162.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити