Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 54 Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. (Вправи 187-191)

Тема. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. (Вправи 187—191).

Мета. Вчити дітей утворювати і правильно вимовляти прикметникові форми із суфіксами -ськ-. -зьк-, -цьк- (сполученням звуків), утому числі й назви, пов'язані зі своєю місцевістю.

Обладнання: портрети козацьких гетьманів, мовний матеріал, орфографічні словники, індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Взаємоперевірка вправи 186.

— Назвіть, у яких відмінках вжиті прикметники. Звірте з відмінками іменників, від яких залежать прикметники.

2. Творча робота з прислів’ями.

— Відновіть прислів’я і запишіть їх.

В глибокій воді

Під лежачий камінь

3 малого пагінця

Гарного коня хвалять.

вода не тече.

велика риба водиться

гарну людину шанують

виростає велике дерево.

— Підкресліть у прислів’ях прикметники і визначте їх відмінки (за варіантами по два прислів'я).

3. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1

✵ Склади зі слів речення. Запиши їх.

У, соловейко, садочку, щебетав, вишневому.

Лине, над, рідним, краєм, пісня.

✵ Підкресли в реченнях прикметники і визнач їх відмінки.

Картка 2

✵ Спиши речення, встав пропущені букви.

На в...чірн...ому небі з’явилась перша зоря.

За б...резовим гаєм в’єт...ся тиха річка.

✵ Підкресли в реченнях прикметники і визнач їх відмінки.

4. Каліграфічна хвилинка.

К к Кк ко за цьк ко го козак

Ми роду козацького діти, землі української цвіт.

Д. Комілевська

— Як ви розумієте слова вірша?

— Що ви знаєте про наших славних предків — запорозьких козаків?

— Знайдіть прикметники у рядках вірша і доберіть до них спільнокореневі іменники.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися утворювати прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-, правильно їх вимовляти і грамотно писати такі слова.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота над текстом «Козацькі могили» (за вправою 187).

а) Читання тексту і визначення його мети.

б) Виписування з тексту прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- і позначення суфіксів.

2. Утворення власних назв від прикметників (вправа 188).

— Доберіть відповідні географічні назви до поданих прикметників. Запишіть слова парами, позначаючи в прикметниках суфікси. (Запоріжжя, Прилуки, Кременчук, Волга, Кавказ, Чернівці, Полтава, Суми, Париж, Прага.)

3. Опрацювання правила на с. 98.

Фізкультхвилинка.

4. Коментоване письмо (вправа 189).

а) Пояснення, від яких назв утворено подані прізвища людей.

б) Списування слів і позначення суфіксів.

в) Запис прізвищ, утворених від назв сіл, міст, місцевостей.

Виконання цього завдання бажано пов’язати з написанням відповідних прізвищ учнів класу, людей свого села, міста, з відповідними місцевими назвами.

5. Творча робота (за вправою 190).

— Утворіть за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- прикметники від поданих іменників. Звертайтесь до орфографічного словника за потреби.

— Допишіть назву свого міста (села) і утворіть від неї прикметник. За допомогою якого суфікса ви це зробили?

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Самостійна робота.

— Від іменників, що в дужках, утворіть прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Запишіть утворені словосполучення.

(Тернопіль) область, (Україна) мова, (море) берег, (гори) річка, (Запоріжжя) електростанція, (чумак) шлях, (Бучач) район, (село) школа, (Київ) метро.

— Розберіть за будовою слова морський, гірська.

3. Робота з деформованими реченнями (за варіантами по три речення).

— Складіть з окремих слів речення.

— Запишіть речення, підкреслюючи в них прикметники.

✵ Чисту, я, мову, в солов’їнім, щебетанні, українську, чую.

✵ Карпатським, пісня, над, радісно, нашим, краєм, дзвенить.

✵ Миколка, юнацьких, з, переміг, змаганнях, шахів, на.

✵ Туристи, дубом, під, зупинилися, на, велетенським, відпочинок.

✵ У, бачили, козацькі, музеї, шаблі, ми.

✵ Розповів, про, вчитель, замок, Збаразький, учням.

4. Проблемне завдання.

— Позначте в словах орфограму, над якою ми працювали впродовж уроку.

VI. Підсумок уроку.

1. Бесіда.

— Чим особливі прикметники, над якими ви сьогодні працювали?

— Яка буква пишеться у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-?

2. Гра «Хто більше знає?».

— Доберіть до кожного прикметника різні іменники. Наприклад: подільський (край, письменник, звичай).

Українське..., хліборобський..., морське..., лікарські..., сусідська..., львівська..., кримський..., гірська..., козацька... .

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 98 — правило, с. 99 — вправа 191.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити