Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 70-71 Урок розвитку мовлення. Особові займенники. Контрольна робота: усний твір. (Вправи 235-239)

Тема. Особові займенники. Контрольна робота: усний твір. (Вправи 235— 239).

Мета. Вчити розпізнавати особові займенники, влучно використовувати займенники в мовленні.

Обладнання: таблиця «Особові займенники», аркуш чистого паперу для гри «Мовчанка».

Хід уроку

I. Організація класу.

Контрольні роботи (усний твір) вчитель проводить упродовж уроку (на етапі, який відведено для перевірної роботи).

Предметом перевірки є самостійне зв’язне висловлювання (усний твір типу розповіді, опису або міркування) — за спостереженнями в навколишньому середовищі, ілюстрацією, поданим зачином або кінцівкою, за опорними словами, за поданим або колективно складеним планом (час звучання до 3 хвилин). Учень використовуй виражальні засоби мови, виражає своє ставлення до висловлювання. (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. — с. 56.)

II. Перевірка домашнього завдання (вправи 234).

1. Бесіда.

— Назвіть займенники, які утворили слово-відгадку. (Ви, ми, ти.)

— Прочитайте складені із цими займенниками речення. Поясніть значення ужитих займенників.

2. Вправа «Мікрофон».

— Яка частина мови називається займенником?

— Які частини мови можна замінити займенниками? Наведіть приклади. (Іменник, прикметник, числівник.)

III. Актуалізація опорних знань учнів та повідомлення теми і завдань уроку.

1. Вибірковий диктант.

— Випишіть займенники з вірша.

Я вишень тобі приніс.

Ти — задер угору ніс.

Він — дивився із вікна:

де ж поділася Вона?

Посміхалося Воно,

як летіли Ми на дно.

Принесли Ви кавуни,

а поїли їх Вони.

— З будь-яким із записаних займенників складіть речення казкового змісту, а всі інші спробують здогадатись, про кого або про що казка.

2. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Діти, прочитайте займенники, записані у вибірковому диктанті. Про ці займенники є правило на с. 121. Прочитайте уважно правило.

— То як називаються займенники, записані вами? (Особові займенники.)

— Сьогодні всі наші завдання спрямовані на вміння розрізняти і засвоєння особових займенників.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота за таблицею «Особові займенники».

Якщо такої таблиці вчитель не має, то опрацьовує таблицю займенників за вправою 236.

— Які бувають особові займенники? (1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини.) Назвіть займенники 1-ї особи однини і множини, відтак 2-ї і 3-ї особи однини і множини.

— Яку особливість мають займенники 3-ї особи однини? (Третя особа однини має аж три займенники: він, вона, воно. Це залежить від роду (ч.р., с.р., ж. р.) особи, про яку говорять.)

2. Робота над текстом (вправа 235).

— Прочитайте уривок із тексту і доберіть до нього влучний заголовок.

— Дослідіть і назвіть, які займенники пропущені. На кого вказують дібрані займенники?

— Обміркуйте і складіть три речення, які б доповнили тексти про вчителя, і запишіть їх. У реченнях використовуйте займенники.

3. Складання речень за малюнками (вправа 237).

а) Складання речень за малюнками з використанням особових займенників.

— Запишіть ці речення, зазначте у дужках особу і число займенників.

б) Визначення найцікавішого речення з усіх зачитаних.

4. Каліграфічна хвилинка.

Ми ми ми я я я

— До якої частини мови належать слова каліграфічної хвилинки? (Займенники.)

— Як називають ці займенники? (Особовими.)

— До якої особи належать ці займенники? (Можна скористатись табличкою. с. 122.)

5. Цікаве завдання.

— Складіть із цих займенників іменник, біля якого треба бути обережним. (Я — ми.)

Фізкультхвилинка.

— Старанно виконуйте вправи і уважно вслухайтесь, чи не зустрінеться у віршику хоч один особовий займенник.

Працювали ви старанно.

Лічили, писали охайно.

Стомилися очки і рученята.

Спочиньте трохи, мої малята!

Сонце спить, небо спить

(очі закрити долонями).

навіть вітер не шумить.

Рано-вранці сонце встало

(відкривають очі і піднімають голови)

і проміння всім послало

(піднімаються на пальчики,

руки підносять угору, розводять у сторони).

6. Поетична хвилинка (вправа 238).

— Прочитайте вірш і скажіть, які почуття він викликав у вас.

— Випишіть займенники, використані у вірші. Зазначте їх особу і число.

7. Вправа «Поміркуй! Чому?».

— Вимовляйте слово МИ голосно, а слово Я — пошепки. (Висловлювання учнів.)

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Гра «Мовчанка».

Завдання гри записано на дошці чи на екрані (можна на індивідуальних картках).

— Мовчки прочитайте завдання. Номер своєї відповіді запишіть на чистому аркуші паперу і підніміть руку, щоб відповідь показати вчителю.

Відповіді можна порівняти і зробити висновок, наскільки діти уважні і чи добре засвоїли новин матеріал.

Умови гри: Хто порушить мовчанку, виходить з гри.

Визначити рядок, у якому є лише особові займенники.

1. Ми, від, я, ти, небо, вони.

2. Я, ти, він, вони, воно, ми, ви.

3. Вони, у, його, воно, та, нас, тебе.

VI. Підсумок уроку.

— Як називаються іменники, які вказують на особу? (Особові займенники.)

— Жарти-загадки зможе розгадати той, хто знає особові займенники.

✵ Які два займенники вкупі руйнують дороги, ще й заважають їздити по дорозі? (Я — ми.)

✵ До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля? (Я — р. ви — р.)

✵ Які займенники примушують тримати руки у чистоті? (Ми — ти.)

✵ Я — спереду, я — вкінці, а посередині назва породи коня (маленького). Разом буде назва країни. (Я — поні — я.)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 121 — правило, с. 123 — вправа 239.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити