Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 72 Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 240-243)

Тема. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 240-243).

Мета. Розвивати вміння розпізнавати особові займенники, виявляти їх роль у тексті.

Обладнання: мовний матеріал, таблиця «Почуття».

Хіт уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Інтерв’ю за вправою 239.

— Прочитайте речення, назвіть особові займенники, визначте їх особу і число.

— Яку із згаданих українських пісень ви чули або можете заспівати?

— У яких словах вправи звуків більше, ніж букв? Доведіть. (Я, вечірняя, щоб, щасливі, ще, заспіваю, гаєм.)

— Назвіть слова, у яких букв більше, ніж звуків. Обгрунтуйте свою думку. (Зіронько, зелененький, козаченьку, молоденький.)

— Які споріднені слова ви дібрали до прикметників зелененький, молоденький? Назвіть корінь.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Вибірковий диктант.

Випишіть з вірша займенники.

Займенник

Є добрий друг в іменника,

в числівника й прикметника.

А звуть його займенником.

Як втомляться іменники

у реченнях стояти,

до себе звуть займенників

від втоми рятувати.

Вивчим цю частину мови,

вивчимо обов’язково,

бо вона потрібна дуже

і мені, й тобі, мій друже.

Я до тебе усміхнусь

і з тобою подружусь,

усміхнешся ти в отвіт —

ми з тобою цілий світ.

Всі всміхнуться навкруги —

він, вона, воно, вони.

Бо усмішка всіх єдна,

жити в дружбі помага.

Л. Лужицька

— Чому займенник є другом для іменника, прикметника і числівника? Доведіть.

— Назвіть серед записаних займенників:

✵ займенники 1-ї особи однини і множини;

✵ займенники 2-ї особи однини і множини;

✵ займенники 3-ї особи однини і множини.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні ми будемо вивчати і спостерігати, з якою метою вживаються займенники 1-ої, 2-ої, 3-ої особи однини і множини у реченнях і текстах.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Поетична хвилинка (вправа 240).

— Прочитайте вірш, доповнивши його особовими займенниками.

— Які почуття викликає ця поезія?

— Спишіть вірш. Позначте особу і число займенників.

— Яка роль займенника я у вірші?

— Які ваші враження і відчуття від фотоілюстрації до вірша?

— Хто з вас може сказати, що цей вірш про нього? Чому?

2. Робота в нарах (вправа 241).

а) Читання байки з установленням пропущених займенників з довідки. З’ясування значень невідомих слів.

— Обміняйтесь думками з приводу Соняшникових вихвалянь.

б) Мовне завдання.

— Визначте, на кого вказують займенники, використанні в тексті.

в) Хвилина творчості.

— Обміркуйте і складіть продовження байки та її кінцівку. Використовуйте в тексті особові займенники.

Фізкультхвилинка.

3. Робота над текстом (вправа 242).

а) Читання тексту. З’ясування значень невідомих слів.

Рубрика «Слово про слово ».

Обі́тниця — обіцянка, обіт.

Зна́хар — людина, яка лікує народними засобами.

Черне́ць — людина, яка живе в монастирі, монах.

б) Конкурс на кращий (влучніший) заголовок до тексту.

в) Мовне завдання.

— Знайдіть в тексті і назвіть займенники 3-ої особи однини і множини. Яка їх роль у реченнях?

г) Вправа «Трибуна майбутнього письменника».

— Усно складіть продовження розповіді. Поміркуйте про дії Агапіта щодо нагороди. Висловіть ваше ставлення до прочитаного.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи дія самостійної рибози (робочий зошит).

2. Кросворди «Зійдіть східцями ».

І.

II.

І. До особових займенників я, ми додайте букви, яких не вистачає, і прочитайте слова.

1. Провалля. (Яр)

2. Заглибина в землі. (Яма)

3. Орган у порожнині рота. (Язик)

4. Хижа тварина. (Ягуар)

5. Плід. (Яблука)

6. Житель Японії. (Японець)

II.

1. Частина суші, що гострим кутом видається в море. (Мис)

2. Предмет туалету і гігієни. (Мило)

3. Посуд. (Миска)

4. Художник. (Митець)

5. Людина, що варить мило. (Миловар)

6. Синонім до слова думання. (Мислення)

VII. Підсумок уроку.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 125, вправа 243.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити