Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 73 Відмінювання особових займенників. (Вправи 244-250)

Тема. Відмінювання особових займенників. (Вправи 244—250).

Мета. Провести спостереження за зміною займенників 1-ої, 2-ої, 3-ої особи однини і множини за відмінками, з’ясувати їх роль у реченні: формувати навички окремого написання займенників із прийменниками.

Обладнання: мовний матеріал, таблиця «Словничок».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа «Крісло автора».

Діти зачитують текст із власним продовженням.

2. Мовна розминка-цікавинка.

— Який займенник складається з двох звуків, але з однієї букви? (Я.)

— Назвіть слово, у якому сім займенників. (Сім'я.)

— Додавши до займенника першої особи одну букву, перетворіть його на антонім до слова війна. (Мир.)

III. Актуалізація опорних знань і повідомлення теми і завдані, уроку.

1. Вправа «Мікрофон».

— Яка частина мови називається займенником?

— Назвіть особовий займенник, що складається з однієї букви.

— Чим особливі займенники 3-ої особи однини? (Вказують на рід.) Назвіть займенники 1-ої, 2-ої, 3-ої особи однини і множини. Складіть з ними веселі речення.

2. Вибірковий диктант-пісня.

— Виписати займенники.

Виростеш ти сину,

вирушиш в дорогу.

Виростуть з тобою

приспані тривоги.

В. Симоненко

— Визначте особу виписаних займенників. (2-а особа однини.)

3. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Ось і повторили ми про займенники 1-ої, 2-ої, 3-ої осіб. А сьогодні ми будемо спостерігати за зміною форм займенників під час відмінювання в однині і множині.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 224).

а) Розгляд таблиці відмінювання займенників 1-ї особи однини і множини (с. 125).

б) Уточнення особливостей відмінюваних займенників 1-ї особи однини і множини (с. 126, правило).

Висновок. Мені, мене, мною і ін. — це не різні займенники, а відмінкові форми особового займенника я.

Так само нас, нам, нами, (на) нас — це не різні займенники, а відмінкові форми особового займенниками.

2. Списування із завданням.

Текст заздалегідь записаний на дошці (екрані).

— Замість крапок поставте в потрібних відмінках особові займенники, названі на початку ряду.

Я.

До ... прийшов товариш.

Тато купив ... книжку.

Старший брат пишається ... .

Сьогодні ... похвалили.

МИ.

У ... дружний клас.

З ... весело працювати.

Усім ... подобаються рухливі ігри.

3. Вправа-загадка (вправа 245).

а) Відгадування загадок.

б) Уточнення займенників і їх ролі у загадках.

в) Списування із завданням.

— Спишіть останню загадку. Підкресліть займенники 1-ої особи, визначте їх число і відмінок.

г) Пояснення ролі займенників у реченнях.

4. Робота в парах (вправи 246).

Спостереження за відмінюванням займенників 2-ої особи однини і множини.

Цікаво знати.

✵ За часів Київської Русі пошанного звернення на «Ви» ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на «ти», як і володар до підлеглого. Згодом займенник Ти став нормативним у звертанні до Бога. А займенник Ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших за віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, що вироблялися протягом віків.

✵ В Україні до неодруженого чоловіка могли весь вік звертатися на «ти». Лише одруження, тобто започаткування родини, робило можливим вживання форми «ви». А куми, охрестивши дитину, відразу звертались один до одного на «ти».

✵ В англійській мові займенник thou (ти) вживається тільки в поетичній мові й у звертанні до Бога, а в усіх інших випадках вживається займенникyou (ви).

5. Творча робота (за вправою 247).

а) Читання і з’ясування значень незрозумілих висловлювань.

б) Визначення числа і відмінка займенників, ужитих в обох групах.

в) Творче завдання.

— Складіть і запишіть 2 речення з висловлюваннями однієї з груп (на вибір).

г) Зачитування складених речень.

— Що повчального для життя ви взяли із цих речень для себе?

6. Словникова робота з використанням таблиці «Словничок».

Гардероб — іменник.

— Яка орфограма, на вашу думку, є в іменнику гардероб?

Гардероб — 1. Шафа для зберігання одягу.

2. Приміщення в установі, театрі тощо, де зберігається верхній одяг відвідувачів.

3. Увесь одяг однієї людини.

— Складіть речення зі словом гардероб у всіх трьох значеннях і займенником ти (в різних відмінках).

7. Каліграфічна хвилинка.

ти тебе тобі тобою

✵ Не чіпай і пальцем нікого, тебе кулаком не зачеплять.

✵ Журавель у небі, а ти йому вже ціну встановлюєш.

✵ Як ти до людей, так люди до тебе.

— Визначте особу, число і відмінок використаних у прислів’ях займенників.

— Як пишуться займенники з прийменниками?

8. Спостереження за відмінюванням займенників 3-ої особи однини і множини (вправа 248, таблиця відмінювання).

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Самостійна робота (за вправою 249).

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

VI. Підсумок уроку.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 128, вправа 250.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити