Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 79 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. (Вправи 265-269)

Тема. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. (Вправи 265—269).

Мета. Провести спостереження за виражальними можливостями дієслів-синонімів і дієслів-антонімів; формувати вміння впізнавати і добирати дієслова у прямому і переносному значенні; збагачувати словниковий запас, розвивати мовне чуття.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа «Мікрофон».

— Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади.

— Яким членом речення буває дієслово? (Присудком.)

— З якою частиною мови дієслово найтісніше пов’язане в реченні? (З іменником.)

2. Робота з перевірки домашнього завдання (вправа 264).

а) Зачитування дібраних заголовків до тексту.

— Текст вправи — розповідь чи опис? (Розповідь.)

б) Слухання учнівських дописів-міркувань про необхідність збереження багатств природи.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Впізнай на слух».

Продовження знайомства з «новими літературними друзями» з Васюківки.

— Послухайте нову історію про хлопчика Яву та постарайтесь запам’ятати і записати якнайбільше дієслів з цього уривка.

Якось Ява з Яринкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона, замість того, щоб заплакати, раптом як закричить:

— Опозогив! — вона букву «р» не вимовляє. — Маму-депутата на все село опозогив. Загаза чогтова.

Такого шелесту наробила Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв-стояв, червоний мов мак, а тоді як дав дриза — тільки п’ятами залопотів.

В. Нестайко. «Тореадори з Васюківки»

— Назвіть дієслова, які вам запам’ятались. Обгрунтуйте свій вибір.

— Чого вчить цей короткий уривок?

2. Диктант з обгрунтуванням.

Практичні поради під час грози

✵ Не можна ховатись від дощу під високими самотніми деревами або в скирті сіна чи соломи під час грози.

✵ Під час грози не купайтеся!

✵ Не знімайте взуття. Мокра шкіра босих ніг добрий провідник струму.

✵ Не лягайте на землю у відкритому степу.

✵ Намагайтесь звільнитися від металевих предметів.

✵ Не користуйтесь під час грози радіоприймачами!

✵ Не розмовляйте по телефону. Це дуже небезпечно!

— Назвіть дієслова в реченнях.

— Яке правило ви повторили на матеріалі цих порад? (Не з дієсловами пишеться окремо.)

— Виділіть дієслово в останній пораді. (Розмовляйте.)

— До дієслова розмовляти доберіть синоніми, а потім антонім.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Сьогодні ми працюватимемо з дієсловами-синонімами та дієсловами-антонімами. Ви будете збагачувати свій словниковий запас, уживаючи дієслова у прямому і переносному значеннях.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Повчальна вправа (вправа 265).

а) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

— Які почуття викликає цей вірш?

— Що корисного для життя ви можете взяти з цього вірша?

б) Добір влучного заголовка.

в) Виписування дієслів-синонімів у реченнях.

— Яка роль дієслів-синонімів у реченнях?

— Поясніть правопис не з дієсловами.

2. Вибіркове списування (за вправою 266).

а) Читання уривка, з’ясування значень невідомих слів.

— Які почуття викликає цей уривок з тексту?

б) Рубрика «Слово про слово».

Воєдино — в одне ціле, докупи.

в) Виписування парами дієслів-антонімів.

— Яка роль дієслів-антонімів у реченнях?

г) Побудова звукових моделей дієслів-антонімів (на вибір). (Злітали — падали, сміялись — сплакували.)

Фізкультхвилинка.

3. Вправа-загадка (вправа 267).

а) Читання і відгадування загадки. (Книги.)

б) Пояснення учнями значень дієслів навчити і навчатися.

в) Письмове виконання завдання 3 творчого характеру.

4. Поетична хвилинка (вправа 268).

а) Читання вірша. Добір заголовка.

б) Вживання дієслів у прямому і переносному значенні (завдання 2).

в) Визначення граматичної основи у кожному реченні і частин мови, якими виражені головні члени.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Робота з індивідуальними картками (на правопис не з дієсловами).

Спиши прислів’я та приказки, розкриваючи дужки.

1. З чужої біди (не) смійся.

2. Де сила (не) візьме, там розум допоможе.

3. Ото на себе (не) надійся, чужому лихові (не) смійся.

4. (Не) хитруй, (не) мудруй, а чесно працюй.

5. (Не) вчи рибу плавати.

6. (Не) журись, а за діло берись.

7. (Не) вміє той, хто (не) працює.

8. Краще (не) обіцяти, як слова (не) здержати.

9. Чужим розумом (не) проживеш.

10. Поки (не) упріти, доти (не) уміти.

3. Самостійна робота з наступною самоперевіркою.

— Спишіть з дошки загадки, відкриваючи дужки. Запишіть відгадки.

✵ Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися (не) дозволяє. (Сонце.)

✵ Очима бачиш, а руками (не) візьмеш. (Тінь.)

✵ Брат і сестра: її всі бачать, але (не) чують, його всякий чує, але (не) бачить. (Блискавка і грім.)

✵ Є на світі кінь, всьому світові (не) вдержати. (Вітер.)

✵ Іде лісом — (не) шелестить, іде водою — (не) плюскотить. (Тінь.)

✵ Через воду стежечка, а води (не) перейдеш. (Веселка.)

— Яким правилом об’єднані орфограми? (Не з дієсловами треба писати окремо.)

— Якою темою можна об’єднати відгадки? (Явища природи.)

— Виберіть з тексту дієслова, до яких легко дібрати антоніми.

— Серед дієслів із загадок назвіть дієслова-синоніми. (Дивиться, бачить.)

VII. Підсумок уроку.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 137, вправа 269, завдання 3.

Дбати — турбуватися, клопотатись, пильнувати.

Берегти — оберігати, уберігати (вберігати, жаліти, шкодувати, жалувати, щадити).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити