Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 84 Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282-285)

Тема. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282—285).

Мета. Виробляти вміння розрізняти часові форми дієслова; розвивати навички правильного їх уживання у зв'язних висловлюваннях.

Обладнання: таблиця часів дієслова.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 281).

1. Вправа «Інтерв’ю».

— Наведіть приклади неозначеної форми дієслова.

— Продовжте речення: «Неозначена форма дієслова є ... .» (...початковою формою дієслова.)

— Прочитайте дібрані спільнокореневі дієслова. Назвіть корінь. Прочитайте речення, складені за фотоілюстрацією. Назвіть тут дієслова в неозначеній формі.

2. Учнівський диктант.

— Продиктуйте кожен за порядком підготовлені вами прислів’я і приказки. Назвіть у них дієслова в неозначеній формі. (Якщо діти не підготувались до цього завдання, вчитель зачитує свої варіанти з тим самим завданням.)

✵ Життя прожити — не поле перейти.

✵ Ліпше без вечері лягати, та без боргів уставати.

✵ Хочеш знати — не соромся питати.

✵ Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

✵ Гарно того вчити, хто хоче все знати.

✵ Якщо хочеш старість спокійну мати, мусиш замолоду працювати.

✵ Щоб довго жити, треба працю любити.

✵ Хто хоче робити, роботу знайде.

— Підкресліть дієслова в неозначеній формі.

— Чи можна визначити за цими дієсловами, коли відбулась дія і хто її виконує? Чому? (Не можна, бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу.)

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Діти, а сьогодні ми ознайомимось із дієсловами, які вказують на час дії і на особу, яка виконує дію.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Складання речень за малюнками (за вправою 282).

— Розгляньте малюнки. Дайте відповідь на питання до малюнків.

— Запишіть дієслова, які ви вжили для складання речень. (Написав, вкладає (кладе), кине.)

— Коли відбувається дія у кожному з трьох випадків?

У першому — дія відбулась раніше (написав).

У другому дія відбувається тепер (кладе).

У третьому — дія ще відбудеться (кине).

2. Робота з таблицею часів дієслова (с. 143).

Краще, коли є велика таблиця, з якою працюватимуть всі колективно.

а) Розгляд таблиці з коментарем вчителя і допомогою учнів.

б) Цікаво знати.

✵ Мова ескімосів Північної Америки і Ґренландії має 63 форми теперішнього часу дієслова.

✵ Багато часів мають дієслова і в англійській мові. Тут виділяють аж шістнадцять часових форм.

3. Ознайомлення з правилом про часи дієслова (с. 143, 144).

Фізкультхвилинка.

— Впізнайте дієслова у фізкультхвилинці-вірші, визначте їх час.

Трава низенька-низенька,

(присідають) дерева високі-високі,

(стають на пальці ніг, руки піднімають угору)

вітер дерева колише, гойдає,

(нахил тулуба вліво і вправо)

птахи летять, відлітають,

(помахи руками, як крилами)

а діти тихенько за парти сідають.

4. Творча вправа (вправа 283).

а) Доповніть таблицю дієсловами минулого, теперішнього і майбутнього часу (усно).

б) Складіть і запишіть речення з різними часовими формами одного і того самого дієслова. Наприклад:

Тато розповідав цікаву історію.

Тато розповідає цікаву історію.

Тато розповідатиме цікаву історію.

— Як можна назвати слова, наведені в таблиці?

5. Каліграфічна хвилинка.

жд жда aт ждати ждати

— Змініть і запишіть це слово у трьох часових формах.

— До слова ждати підберіть синонім і теж запишіть у трьох часових формах. (Чекали, чекають, чекатимуть.)

6. Самодиктант (текст заздалегідь записаний на дошці).

а) Читання вірша і з’ясування незрозумілих слів.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

і ось вона співа, бринить.

Бринить-співає наша мова,

чарує, тішить і п’янить.

Олександр Олесь

б) Вивчення вірша по рядочках, запам’ятовування розділових знаків.

в) Запам’ятовування орфограм.

г) Запис вірша з пам’яті.

ґ) Самоперевірка написаного.

д) Підкреслення дієслів, визначення часу дієслів за допомогою поставлених до них питань.

7. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

V. Підсумок уроку.

1. Бесіда.

— Як змінюються дієслова? (За часами.)

— Які часові форми має дієслово? (Т. ч., .чин. ч., майб. ч.)

2. Вибірковий диктант.

— Я зачитую три часові форми одного дієслова, а ви записуєте так:

1 ряд — дієслова минулого часу,

2 ряд — дієслова теперішнього часу,

3 ряд — дієслова майбутнього часу.

Орють, оратимуть, орали. Сіяв, сіє, сіятиме, Зійшло, сходить, зійде. Виполюю, буду полоти, полола. Виростатиме, виростало, виростає. Буду збирати, збирала, збираю.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 143, 144 — правила, с. 145 —вправа 285.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити