Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 87 Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 290-294)

Тема. Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 290—294).

Мета. Закріпити вміння учнів розпізнавати в усному і писемному мовленні дієслова теперішнього часу; ознайомити школярів зі змінюванням дієслів за особами і числами; виробляти вміння розрізняти особу і число дієслова.

Обладнання: таблиця змінювання дієслів теперішнього часу, індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа «Крісло автора».

Учні зачитують складені розповіді на тему «Улюблений вид спорту».

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Мозковий штурм.

Розкажіть все, що ви знаєте про дієслово.

2. Робота з індивідуальними завданнями.

Картка 1

1. Від наданих слів в неозначеній формі утворити усі часові форми.

Бажати —_________________________________

Чути —___________________________________

2. Змінити подані дієслова за особами.

Я бажаю.

ти____________

він___________

ми______________

вони_____________

Картка 2

1. Змінити дієслово берегти так, щоб його будова відповідала схемі

Скласти з цим словом спонукальні речення із звертанням.

2. До поданих іменників дібрати дієслова.

Учень — читає,__________________________ ____________________________


Змія — __________________________________________________________


IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми працюватимемо з дієсловами теперішнього часу. Спостерігатимемо, як змінюються дієслова теперішнього часу і як можна визначити особу і число дієслова.

V. Сприймання та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

пере ере епл плив переплив переплив

Хто переплив море, той знає про горе.

— Назвіть дієслова, вжиті у прислів'ї. (Переплив, знає.)

— Визначте, в якому часі ужито ці дієслова.

— Яке із них підходить до теми сьогоднішнього уроку? Чому?

— Як ви розумієте це прислів’я?

2. Робота з таблицею змінювання дієслів теперішнього часу (або за таблицею вправи 290).

а) Розгляд таблиці «Змінювання дієслів теперішнього часу в однині і множині».

б) Спостереження за зміною закінчень дієслів теперішнього часу під час змінювання за особами і числами.

Висновок. Особу і число можна визначати за допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.

— Наведіть власні приклади дієслів теперішнього часу.

— Змініть їх за особами і числами, можна скористатись таблицею на с. 147.

3. Рубрика «Слово про слово».

Крої́ти — вирізувати за міркою частини одягу, взуття.

4. Тренувальна вправа (вправа 291) (прокоментувати).

— Дієслова поставте в усіх особах формах теперішнього часу. Запишіть та позначте закінчення.

Наприклад:

— Складіть і запишіть словосполучення з усіма особовими формами однини і множини одного з дієслів (за вибором).

Наприклад:

крою плаття

кроїмо плаття

кроїш плаття

кроїте плаття

кроїть плаття

кроять плаття

5. Вибіркове списування з граматичним завданням (вправа 292).

а) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

б) Виписування дієслів-синонімів.

в) Визначення особи і числа виписаних дієслів.

г) Відшукування дієслів у переносному значенні.

Дзвенить (струмок),

гомонить (ліщина),

говорить (Україна),

веде розмову (стен),

лине (Дніпро).

ґ) Звуко-буквений аналіз дієслова дзвенить (додаток 3).

Фізкультхвилинка.

6. Вибірковий диктант.

— Випишіть дієслова теперішнього часу.

Ось місяць січень кличе мороза,

морозить лиця, щипає носа.

А місяць лютий вітрами дує,

на водах з льоду мости будує.

Березень-місяць льоди полонить —

весняну пісню річка задзвонить.

М. Підгірянка

— Поставте питання до дієслів теперішнього часу, виписаних з вірша. (Що робить ?)

— У якому числі вжито ці дієслова? (В однині.)

— Якої особи стосується дія? (3-їособи, тому що слово січень можна замінити займенником він.)

— То як можна визначити особу і число дієслова?

Висновок. Особу і число дієслова можна визначити за допомогою займенника та запитання.

7. Вивчення правила (с. 148), яке підсилює висновок.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Творча вправа (вправа 293).

Перша частина вправи виконується колективно, а друга — самостійно.

а) Читання вірша, заміна неозначеної форми, що в дужках, дієсловами теперішнього часу.

1. Хвиля очі розкриває,

потягається, зітхає,

млосно дивиться на місяць,

усміхається йому.

2. Стогне ясен над водою,

стогнуть лози, гублять сльози,

в’януть квіти, плаче вітер,

хвиля ж знов жартує з кимсь.

За Олександром Олесем

б) Виписування дієслів парами за зразком.

в) Пояснення вживання розділових знаків у першому вірші. (Коми при однорідних присудках.)

3. Тренувальний диктант.

Ластівки над вікном

Я прокидаюся під ластів’ячий щебет. Спочатку крізь сон чую чарівний спів. Згодом в очах прояснюється вікно. У вікні мерехтять сонячні зайчики. То ластівки тріпочуть крильцями. Ластів’ята попискують, а їхні батьки носять їм комашок. Я знаю, де вони сидять. У сіренькому гніздечку над вікном.

— Знайдіть і підкресліть дієслова теперішнього часу, визначте їх особу і число.

VII. Підсумок уроку.

— Які граматичні характеристики дієслова ви вже знаєте? (Неозначена форма дієслова, час, число, значення незавершеної або завершеної дії.)

— Дієслова якого часу ми вивчали на сьогоднішньому уроці? (Теперішнього часу.)

— Як змінюються дієслова теперішнього часу? (За особами і числами.)

— Як визначити особу і число дієслів теперішнього часу? (За допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.)

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 148 — правило, с. 149 — вправа 294 (можна запропонувати назву письмової розповіді — «Про що розповіла музика» (до завдання 2).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити