Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 93 Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами. (Вправи 310-314)

Тема. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами. (Вправи 310-314).

Мета. Закріпити знання з правопису ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу; ознайомити учнів зі змінюванням дієслів минулого часу за родами і числами.

Обладнання: прислів'я і приказки, таблиця почуттів.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 309).

Згідно з оголошеним на попередньому уроці конкурсом на краще продовження казки, учні, які беруть участь у конкурсі, зачитують свої роботи. (За силою оплесків визначають найкращу роботу або незалежне учнівське журі визначає три кращі роботи.)

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Повторення таблички (с. 158) написання ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу.

2. Робота з прислів’ями.

✵ 3 ким повед...шся, від того й набер...шся.

✵ 3 добрим пожива...ш — добро перейма...ш, а з лихим зійд...шся — того й набер...шся.

✵ Слово до слова — злож...ться мова.

✵ Рана заго...ться, а лихе слово — ні.

✵ Що вимов...ш язиком, того не витягн...ш і волом.

— Прочитайте прислів'я і поясніть їх зміст.

— Спишіть два прислів’я (на вибір), вставляючи пропущені букви. Доведіть правильність свого вибору.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Вибірковий диктант.

— Я декламую вірш Платона Воронька «Облітав журавель», а ви виписуєте тільки дієслова. (Облітав, обходив, натрудив, спитали, відповідає.)

Облітав журавель

сто морів, сто земель,

облітав, обходив,

крила, ноги натрудив.

Ми спитали журавля:

— Де найкращая земля?

Журавель відповідає:

— Краще рідної — немає!

П. Воронько

— Визначте, у якому часі ужиті виписані дієслова. (Минулий час, крім останнього.)

— Отже, сьогодні ми ознайомимось, як змінюються дієслова минулого часу.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Колективне опрацювання таблиці «Змінювання дієслів минулого часу» (за вправою 310).

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині ще й за родами. Дієслова минулого часу можуть виражати завершену і незавершену дію.

2. Каліграфічна хвилинка.

Г Г Гу уля ляло гуляло гуляло.

одн., с.р.

Гулям море на просторі,

одн., ч.р.

з далеких гір туман глядів,

мн.

як свічечки, блищали зорі

одн., ч.р.

і місяць весело світив.

Л. Глібов

— Підкресліть дієслова минулого часу. Визначте їх число і рід.

— Чому не визначили рід дієслова блищали? (Дієслова минулого часу змінюються за родами тільки в однині.)

3. Вибіркове списування (вправа 311).

а) Читання тексту, з'ясування незрозумілих слів. Рубрика «Слово про слово».

б) Добір заголовка до тексту.

в) Висловлювання учнями почуттів від прочитаного тексту.

г) Вибіркове списування.

— Випишіть виділені речення. Підкресліть дієслова-присудки (завдання 2).

— За допомогою питань і особового займенника визначте рід дієслів-присудків.

Фізкультхвилинка.

4. Вправа «Попрацюймо разом!» (вправа 312).

Вправа на визначення роду дієслів минулого часу.

5. Опрацювання правила-висновку про визначення роду дієслів минулого часу (с. 159).

6. Самостійне творче списування (за вправою 313).

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Тренувальний диктант.

Я довго блукав у лісі. Наді мною шуміли столітні дерева. Пожовкле од крижаного подиху осені листя надало додолу і вкривало землю золотистим килимом... Воно шелестіло під ногами і щось журливо співало. А до цієї мелодії приєднувалась ще друга. До мене донісся хвилею якийсь звук. Тихо прокотився понад похмурими вітами і замовк у темній долині.

М. Рильський

Примітка. Слова наді мною записати на дошці.

— Підкресліть дієслова минулого часу. Визначте їх число і рід.

— Серед дієслів минулого часу назвіть ті. шо виражають завершену дію. (Донісся, прокотився, замовк.)

VII. Підсумок уроку.

Творча вправа (виконується усно).

— Від дієслів минулого часу, що означають незавершену дію, утворіть дієслова минулого часу, що означають завершену дію.

Грів — Світило — Летіла —

Рекли — Співала — Гойдало —

Сміялись —

— За допомогою чого ви утворили дієслова, що означають завершену дію? (За допомогою префіксів.)

Цікава інформація. Скільки у нашій мові префіксів чи суфіксів? Виявляється, цього точно не знає ніхто. Вчені називають кілька десятків (понад 50) префіксів і близько трьохсот суфіксів.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 159 — правила, с. 160 — вправа 314.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити