Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 94-95 Урок розвитку мовлення. Дієслова на -ся, -сь (літературна вимова і правопис). (Вправи 315-318)

Тема. Дієслова на -ся, -сь (літературна вимова і правопис). (Вправи 315-318).

Мета. Формувати в учнів уявлення про особливості дієслів на -ся (-сь); розвивати навички вимови і правопису дієслів на -ся (-сь); розвивати зв’язне мовлення учнів.

Обладнання: таблиця «Почуття» (додаток 2).

Хід уроку.

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 314).

— Прочитайте, який заголовок ви дібрали до вірша.

— Прочитайте виписані з тексту дієслова минулого часу. Назвіть їх рід і число (в однині).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Фронтальне опитування.

— Яку частину мови називаємо дієсловом?

— На які питання відповідають дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу?

— Що цікавого ви знаєте про рід дієслів? (Рід дієслова можна визначити лише тоді, коли воно стоїть у формі однини у минулому часі.)

2. Вибірковий диктант-загадка з подвійним завданням.

а) Читання вчителем загадок.

— Перше завдання: виписати із загадок дієслова минулого часу.

— Друге завдання (секретне): не прохопитись словом, коли відгадаєте загадку, а тільки запам’ятати цю відгадку.

✵ Текло, текло й лягло під скло. (Річка)

✵ Лежало, поки лежалося,

а як припекло, то й сліду не зосталось. (Сніг)

✵ Чекали мене і поля, і сади,

і діти просили: — Іди!

Пішов я. Поля пораділи,

і листям сади зашуміли.

І люди зробились веселі,

лише поховались в оселі.

Неначе у піжмурки граються —

покличуть мене — і ховаються. (Дощ)

✵ Ой котилось коло,

коло-покотьоло,

всіх ласкаво гріло,

цілий день світило,

а під вечір коло,

коло-покотьоло,

дуже натомилось —

спати в гай скотилося. (Сонце)

✵ Балерина закружляла на підлозі край стола, притомилася, упала і в коробку спать лягла. (Дзига)

б) Бесіда.

— Скорочено позначте рід над виписаними дієсловами.

— У яких дієсловах минулого часу неможливо визначити рід? (У дієсловах, вжитих у множині.)

— Які відгадки називають явища природи? (Сніг, дощ.)

— Які ще явища природи ви знаєте?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Проблемна ситуація.

— Що означають дієслова на -ся (-сь)?

— Про це ми дізнаємось з наступної вправи.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи (вправа 315).

а) Читання учнями віршів, порівняння їх за змістом, з’ясування значень невідомих слів.

б) Висловлювання почуттів, викликаних віршами.

в) Спостереження і порівняння дієслів на -ся (-сь) і без -ся (-сь).

— Якого змісту набуде речення «А бабуся одягає, дідусь в чоботи взуває»,

якщо до дієслів одягає, взуває додати -ся?

Висновок. Дієслова на -ся (-сь) називають дію, спрямовану на самого виконавця (на себе), а без -ся (-сь) називають дію, спрямовану на іншу особу.

Фізкультхвилинка.

— Виконайте вправи і впізнайте у віршику слова на -сь. -ся.

Раз-два!

Потягнулись

і прогнулись,

розігнулись.

Ваші м’язи всі проснуться,

ваші губи посміхнуться.

2. Вибіркове списування із завданням (вправа 316).

— Прочитайте текст, доберіть заголовок.

— Випишіть з тексту дієслова на -ся.

— Визначте їхні час і число, позначте закінчення за зразком.

Поклонялася — мин. час, ми.

3. каліграфічна хвилинка.

О О О о о о ро оз ро ой то ом

Самі на себе дивляться ліси,

розгублені від власної краси.

Немов пройшов незримий Левітан,

то там торкнув їх пензликом, то там.

Л. Костенко

— Хто такий Левітан? Які картини цього художника ви знаєте?

— Які слова вжиті у переносному значенні? (Дивляться ліси.)

— Знайдіть слова з префіксом. Поясніть їх правопис.

— Пригадайте правила переносу слів, поясніть перенос слова пройшов. (Пройшов.)

— Назвіть у вірші дієслово, яке стосується теми нашого уроку. Доведіть. (Дивляться.)

4. Коментоване списування (за вправою 317).

а) Читання речень. Обговорення орфограм.

б) Коментоване списування.

в) Самостійне виконання завдання 3.

— Підкресліть дієслова минулого часу, визначте число, а в однині — рід.

5. Проблемна ситуація.

— Як правильно вимовляти і писати дієслова на -ся?

Закон письма і вимови вивчай

Написано -ться, а ти [ц' : а) вимовляй:

хто рано прокидається, зарядкою займається,

роботи не боїться,

той з двійками не знається,

від трійок відцурається

і завжди добре вчиться.

Закон письма і вимови вивчай

Написано -шся, а ти [с’ : а] вимовляй:

раненько прокидаєшся,

зарядкою займаєшся,

водою обмиваєшся,

швиденька одягаєшся,

в дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

не спізнишся до школи.

6. Вивчення правила правопису і вимови -шся, -ться (с. 162), опрацювання таблички «Правильно вимовляй і пиши».

7. Хвилинка спілкування (с. 162).

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Конкурс редакторів.

Текст для редагування записаний на дошці, екрані, окремих картках.

— Діти, оголошено конкурс на кращого редактора шкільної газети. Перший етап конкурсу передбачає участь всіх учнів. Для цього потрібно самостійно правильно виконати завдання.

Спишіть текст, замінюючи дієслово засвітиться, де це варто, близькими за значенням дієсловами в минулому часі.

На море та землю спустився тихий вечір. Засвітилися вікна будинків приморського міста. На маленькому острівку засвітився ліхтар маяка. Високо в небі засвітилися зорі, а між ними засвітилися зелені й червоні вогники літака. На всіх пароплавах, що стоячи в порту, засвітилося електричне світло.

Слова для заміни: заблищати, засяяти, спалахнути, загорітися, заблищати, заіскритися.

3. Завдання-загадка.

— Відгадайте загадку.

Вдень вікно розбивається, а вночі само вставляється. (Ополонка.)

— Якою частиною мови є слово-відгадка?

— Відшукайте в загадці слова на орфограму, яку ми сьогодні вивчаємо.

— Яка це частина мови?

— Визначте час, особу і число дієслів із загадки.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 161 — правило, с. 162 — табличка, вправа 318.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити