Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 99 Спостереження за роллю прислівників-синонімів у мовленні. (Вправи 326-328)

Тема. Спостереження за роллю прислівників-синонімів у мовленні. (Вправи 326-328).

Мета. Ознайомити з прислівниками, близькими за значенням (синонімами), спостерігати за роллю прислівників-синонімів у текстах, ознайомити з правилом написання частки не з прислівниками; формувати вміння визначати прислівники, близькі за значенням.

Обладнання: словник синонімів української мови, таблиця почуттів (додаток 2), фразеологічний словник.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 325).

— Прочитайте прислів'я і приказки, поясніть їх зміст.

— Назвіть у реченнях прислівники. Доведіть свою думку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Мікрофон».

— Яку частину мови називаємо прислівником? Яка його основна ознака? (Незмінна частина мови.)

— Віл яких частин мови можна утворити прислівники? (Від прикметників, дієслів, іменників.)

— Чи мають прислівники закінчення? Чому?

— З якою частиною мови прислівники зв’язуються в реченні?

2. Вибірковий творчий диктант (або списування).

Текст 1

Вітерець легенько розносить довкола неповторну свіжість. Небо загадково висвічує лазурною блакиттю. Щедро всміхається сонечко. Дотик його промінців лагідно пробуджує від дрімоти землю.

Текст 2

Легенький вітерець розносить довкола неповторну свіжість. Загадкове небо висвічує лазурною блакиттю. Всміхається щедре сонечко. Лагідний дотик його промінців пробуджує від дрімоти землю.

— З першого тексту випишіть в колонку прислівники, а з другого — через рисочку прикметники, від яких утворились ці прислівники.

Легенько — легенький

загадково — загадковий

щедро — щедрий

лагідно — лагідний

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Ознаку дії називає,

а також місце, час, причину

цієї дії визначає,

і кожен цю частину знає.

Бо це прислівник — всім відомий.

Незмінна ця частина мови

на запитання як? коли?

готова всім відповісти.

Сміється сонце як ?— ласкаво,

мандрує небом величаво,

а небо голубіє дивно,

пливуть хмарини тихо, мирно.

Дзвенить кохана мова чисто,

а кожне слово — урочисто,

земля стрічає вас святково,

сміються зорі загадково.

Сади цвітуть коли? — весною,

улітку — трав моря шовкові,

а восени врожай збирають,

узимку снігу всі чекають.

Прислівників багато в мові,

всі яскраві, всі чудові!

Щоб здобути знань основи,

вивчім цю частину мови!

Л. Лужицька

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

Б Б Бб бр уб бе бі

Біля будинку берізки стояли,

вранці ясне сонечко зустрічали.

Ви ростіть, берізки, виростайте,

рідну землю нашу прикрашайте.

— Знайдіть слово, вжите в переносному значенні.

— Пригадайте, що ви знаєте про звертання. Знайдіть у вірші речення із звертанням.

— Яким за метою висловлювання та інтонацією є речення із звертанням?

— Назвіть у вірші прислівник. Підберіть якнайбільше синонімів до прислівника вранці (за словником).

Фізкультхвилинка.

— Виконуйте вправи і запам’ятайте прислівники із вірша.

Руки в сторону та вгору —

на носочки піднялись.

Підніміть голівку вгору

й на долоньки подивіться.

Руки в сторони розводим,

опускаєм плавно вниз,

присідати ми почнемо,

добре ноги розімнемо.

Раз — присіли. Руки прямо.

Встали. Знову все так само.

Вправу дружно почали,

нахил вліво — раз, два, три!

Повертаємося вправо.

Все виконуємо гарно.

Вліво, вправо повернулись.

Ось розминці вже кінець.

Хто старався — молодець!

— Назвіть прислівники з вірша.

2. Робота зі словником синонімів.

Вранці — зранку, зрання, зарання, спозарання, пораненьку, ранком, рано.

3. Колективне виконання вправи (вправи 326).

Вправа виконується послідовно за всіма завданнями вправи.

4. Творча вправа (вправа 327) (з використанням за потреби словника синонімів).

а) Утворення і запис синонімів до поданих прислівників.

Чудово — прекрасно, чудесно, незрівнянно, блискуче,

уміло — вправно, майстерно,

радісно — втішно, відрадно, зрадію,

довго — чимало, подовгу, довгенько,

ясно — світло, яскраво, сонячно, лагідно,

ніжно — лагідно, люб'язно, ласкаво, любенько.

швидко скоро, стрімко, хутко, мерщій, бистро, прудко, щодуху,

казково — напрочуд, дивовижно, навдивовижу, фантастично, неповторно.

— Які з поданих і дібраних прислівників можна використати у розповіді про веселку?

б) Складання і запис колективної («ланцюжкової») розповіді про веселку із вживанням прислівників.

5. Каліграфічна хвилинка (підготовка до домашнього завдання).

Н Н Н й й вне вне вне вперед

На на аз аз назад назад назад

Не йдеш вперед — ідеш назад.

— Прочитайте прислів’я. Назвіть прислівники.

— Поставте питання до цих прислівників.

— Поміркуйте вголос, чому так кажуть: «Коли не йдеш вперед — ідеш назад».

— Зверніть увагу на правопис прислівників.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи дія самостійної роботи (робочий зошит).

2. Творче списування.

На дошці (екрані) записані фрази і снова дня довідок.

— Замініть подані сполучення слів одним словом — прислівником. З одним із прислівників (на вибір) складіть речення.

✵ Перший раз брати участь у конкурсі — ...

✵ Переганяти один одного під час бігу — ...

✵ Повертатися додому, як обіцяв — ...

✵ Якщо не знаєш дороги — ...

✵ Повідомити про щось раніше зазначеного часу — ...

Слова дня довідок: наввипередки, вчасно, наздогад, заздалегідь, вперше.

VII. Підсумок уроку.

— Як називаються прислівники, близькі за значенням?

— Які слова є прислівниками-синонімами?

— Яка їх роль в тексті? (Уточнююча.)

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 167, вправа 328.

Ознайомлення учнів із фразеологічним словником.

✵ Намокнути до останньої нитки — наскрізь.

✵ Кинутися з усіх ніг — навтьоки.

✵ Не мати кінця-краю — безконечно.

✵ Йти як не своїми ногами — поволі.

✵ Спати без задніх ніг — міцно.

✵ Жити на широку ногу — розкішно.

✵ Опинитися просто неба — надворі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити