Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

УРОК 100-101 Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331)

Тема. Спостереження за роллю прислівників-антонімів v мовленні. (Вправи 329-331).

Мета. Ознайомити учнів із прислівниками-антонімами; вчити спостерігати за роллю прислівників-антонімів у тексті; виробляти вміння добирати прислівники-антоніми й використовувати їх у реченнях, текстах.

Обладнання: прислів’я, загадки, тлумачний словник.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 328).

— Зачитайте дібрані до фразеологізмів прислівники-синоніми.

— Які із фразеологізмів викликали труднощі у доборі синонімів?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

— З’єднайте синонімічні вислови з відповідними синонімами.

Завдання завчасно записане на дошці або картках.

Прийде, як рак свисне

Працює, як віл у ярмі

Знає, як свої п'ять пальців

На дворі, хоч в око стрель

Дав, як кіт наплакав

Працює, як сонна муха

Не бачити, як своїх вух

повільно

ніколи

добре

мало

багато

дуже темно

невідомо коли

— Як називаються слова, які мають протилежне значення?

— Поміркуйте, чи можуть бути антоніми серед прислівників?

IV. Повідомлення геми і завдань уроку.

— Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 167).

— Сьогодні ми попрацюємо з прислівниками-антонімами.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з текстом (вправа 329).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

— Випишіть прислівники. Доведіть свій вибір.

— Доберіть до них прислівники-антоніми.

Повільно — швидко

старанно — недбало (байдуже)

тихенько — голосно (шумно)

раніше — пізніше

— Доберіть синоніми до прислівників повільно, старанно. (Помалу, неспішно; дбайливо, ретельно.)

Фізкультхвилинка.

2. Творча вправа з елементами дослідження (за вправою 330).

а) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

— Назвіть прислівники, вжиті у вірші Д. Білоуса «Українські прикмети». (Сьогодні, завтра, знаменно, наперед, достеменно, зроду, незабаром, невдовзі.)

— З якою метою вжито прислівники? (З метою уточнення.)

— Які з названих прислівників є словами з протилежним значенням? (Сьогодні — завтра.)

— Як називають такі прислівники? (Антонімами.)

— Назвіть прислівники-синоніми у двох останніх строфах? (Незабаром, невдовзі.)

б) Виконання письмового завдання вправи (завдання 2).

— Визначте, до якої частини мови належать слова ясний, гострий, рівний. (До прикметників.)

— Утворіть від цих прикметників прислівники, а до утворених прислівників доберіть антоніми.

Ясний — ясно — темно.

Гострий — гостро — тупо.

Рівний — рівно — криво.

3. Каліграфічна хвилинка.

А А А ай го ор лиць горілиць

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

Л. Костенко

— Як ви розумієте зміст речення?

— Визначте граматичну основу речення.

— Поясніть значення слова горілиць і словосполучення зайшлися болем. Горілиць — догори обличчям, навзнак.

Зайшлися болем — відмирають, бо осінь, а вони останні.

— Назвіть звуки у слові останні. (О, с, т, а, н, і.)

— Назвіть частини мови у реченні.

— Підберіть антоніми до прислівника горілиць. (Ниць.)

Ниць — обличчям вниз; долілиць, протилежне горілиць.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робота в зошиті).

2. Самодиктант-загадка.

Текст записаний на дошці.

а) Робота над віршем-загадкою.

— Прочитайте і відгадайте загадку.

Зранку, вдень і ввечері

я облітаю ліс уздовж і вшир.

Занесу своє яєчко

у чуже гніздечко, легко

всівшись на суку,

я роки лічу: ку-ку. (Зозуля)

М. Романченко

— Розкажіть, що ви знаєте про зозулю.

— Назвіть всі прислівники, які використані в тексті.

— Які серед прислівників є антонімами? (Зранку — ввечері, уздовж — вшир.)

— До яких прислівників, наявних у загадці, можна теж дібрати антоніми? (Вдень — вночі, легко — важко.)

б) Заучування вірша напам’ять.

в) Самодиктант із наступною самоперевіркою.

3. Творчий словниковий диктант.

— До названих прислівників доберіть і запишіть тільки антоніми.

Високо, широко, назад, праворуч, далеко, вдень, тихо, багато, швидко, прямо, глибоко, вгорі, вперше.

VII. Підсумок уроку.

— Яка частина мови називається прислівником?

— Як називаються прислівники, протилежні за значенням? (Антонімами.)

— Упізнайте прислівники в усмішці.

Не відкладай

— Ніколи не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні, сказала мама синові.

— Добре, мамочко, — весело відповів хлопчик і побіг до сусідньої кімнати.

— Що ти збираєшся робити?

— Хочу з’їсти завтрашню порцію халви.

— Назвіть серед прислівників антоніми. (Сьогодні — завтра.)

— Підберіть антонім до прислівника легко. (Важко.)

— Чи погоджуєтесь ви з рішенням і діями хлопчика? Чому?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 168, вправа 331.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити