Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

ЛІТЕРАТУРА

1. Бияк Г.С.. Бияк Н. Я. Українська мова. Прикметник у прислів’ях і приказках. 3—6 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан. 2004. — % с. (Серія «Українська мова в прислів’ях і приказках»),

2. Біологічний словник / Редколегія. — К.: Головна редакція УРГ, 1986. — 2-е вид. — 680 с., іл.

3. Будна Н. О., Гемзюк О.Р., Головко З.Л., Рябова С.І 600 диктантів з української мови для початкової школи. 1-4 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. —112 с.

4. Будна Н. О., Головко З.Л. Довідник: Українська мова в схемах і таблицях. Посібник для учнів 1—4 класів. — Тернопіль: «Богдан», 1997. — 32 с.

5. Будна Н.О., Головко З.Л., Заяць Я.М., Козуб О.В.. Рябова С.І. Підсумкова перевірка та оцінювання знань. Дидактичний матеріал. 4 клас. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003.—96 с.

6. Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту: посібник для вчителів. — К.: Радянська школа, 1986. — 104 с.

7. Вашуленко М., Дубовик С. Навчання української мови в 4 класі / М. Вашуленко, С. Дубовик // Початкова школа. — 2015. — №7-8. — с. 9—15.

8. Вашуленко М.С. Українська мова: підр. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко / за ред.. М.С. Вашуленка.

К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. — 192 с. : іл.

9. Вихованець І.Р. В світі граматики. — К.: Радянська школа, 1987. — 191 с.

10 Галатович А.Д. Вивчення частин мови. 4 (3) кл. — Тернопіль: Мандрівець, 1999. — 72 с.

11. Гац Н.А. Ознайомлення молодших школярів із засобами зв’язності тексту: Навч.-метод, посібн. — Тернопіль: Горлиця, 1995. — 48 с.

12. Гемзюк О.Р., Рябова С.І. Творчі завдання з української мови. 4 клас: посібник для вчителя початкових класів та самостійної роботи учнів. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. 64 с.

13. Гісь О М. Планета міркувань: Навч. посіб. з розвитку мислення для 4 кл. загальноосвітн. навч. закл. — К.: 2009. — 192 с. : іл.

14. Головко З.Л., Морська Л.Ф. Цікава граматика в початкових класах. 2(1)—4 (3). — Тернопіль: «Богдан», 1997. — 64 с.

15. Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. Посібник для вчителя. - К.: Радянська школа. 1989. — 96 с.

16. Журнали «Початкова школа», «Розкажіть онуку», «Бібліотека вчителя початкових класів», «Початкова освіта».

17. Заброцька С.Г. Українська мова. Поточний бліц-контроль знань. 4 клас. Частина 1,2. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009. — 96 с.

18. Інноваційні технології навчання в початковій школі / Автори-упорядники: В.П. Телячук, О.В. Лесіна. — X.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. — 240 с. — (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня».)

19. Інтерактивні методи навчання у початковій школі / Упоряд. О.М. Кондратюк. — К.: Шкільний світ, 2011. — 104 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»)

20. Кидисюк Н.П. Збірник диктантів з української мови для початкових класів. — Харків: Ранок, 1999. — 183 с.

21. Кашуба. Л. Ознайомлення молодших школярів з функцією абзацу//Початкова школа, 2001. №5.’

22. Коваленко О.В. Як грамотно написати диктант: Навчальний посіб. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 91с.

23. Козуб О.В., Мельничайко О.І. Українська мова. Збірник текстів для переказів. 2—4 класи: Навчальний посібник — Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2004. — 64 с.

24. Коновальчук М.В. Розвиток творчості молодших школярів : система літературних завдань. К.: Шкільний світ, 2010. — 120 с. — (Бібліотека «шкільного світу»),

25. Короткий тлумачний словник української мови (Уклад.: Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карповата та інші; відп. ред. Л.Л. Гумецька). — К.: Рад. школа, 1978.

26. Курков А.Ю. Пригоди Пустомеликів та інші історії / Пер. з рос. В. Германа; художн. Ю. Ясинська. — К.: Махаон, 2003. — 112 с.

27. Макогон О.Г. Цікаві відомості про тварин. К.: Радянська школа, 1968.

28. Марійка Луговик. Вовченятко, яке запливало далеко в море. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2000.

29. Мельничайко О.І. Рідна мова. Добірка нетрадиційного дидактичного матеріалу. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — 48 с.

30. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М.С. Вашуленка. — К.: Літера ЛТД. 2011. — 364 с.

31. Найдорожчий скарб: Слово про рідну мову: Поезії, вислови / Упоряд. Лучук В.І. — К.: Рад. письменник, 1990. — 390 с.

32. Нестайко В.З. Казкові пригоди і таємниці: Повісті-казки: Для мол. шк. віку / [Передм. А.Т. Костецького]; Мал. А.П. Василенка. — К.: Веселка, Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. 447 с.

33. Новий тлумачний словник української мови. 4 томи. — К.: Аконіт, 1999.

34. Одинцова Галина, Кодлюк Ярослава. Цікавинки на уроках рідної мови: Посібник для вчителя початкових класів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. — 128 с.

35. Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М., Немийвода Ф.А. Цікава граматика. — К.: Радянська школа, 1967.

36. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. — Львів: В-во «СПОЛОМ», 2001. 220 с.

37. Робота з обдарованими дітьми. Сходинки творчого зростання. 1—4 класи: Посібник для вчителя / Упор. Гордіюк Н.М. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 152 с.

38. Робочий зошит з української мови. 4 клас.

39. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. — К.: Абрис, 1997 (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

40. Сапун Г. Збірник диктантів і завдань для тематичного опитування з української мови у початкових класах. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 176 с.

41. Сапун Г.М., Пачашинська М.О. Робота над словами, правопис яких треба запам'ятати. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. — 64 с.

42. Словник синонімів української мови (у 2-х томах). — К.: Наукова думка, 1999.

43. Смовська О.І. Комплексні завдання для розвитку мовлення учнів 1—3 класів. — К.: Радянська школа, 1984.

44. Сучасний урок у початкових класах. / О.Я. Савченко. — К.: Магістр-S, 1997. — 256 с.

45. Тамберг Ю. Г. Развитие творческого мышления детей. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. - 208 с. (Серия «Психология детства: Практикум»)

46. Українські прислів’я та приказки. — К.: В-во «Знання України», 1992. — 96 с.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити