Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 98 Побудова речень з дієсловами в теперішньому та майбутньому часі в реченнях

Тема уроку. Побудова речень з дієсловами в теперішньому та майбутньому часі в реченнях

Мета: учити школярів розпізнавати дієслова теперішнього та майбутнього часу за особовими закінченнями в однині та множині; удосконалювати вміння використовувати дієслова в реченнях і текстах, у мовленні, як усному та писемному; розвивати логічне мислення учнів, творчу уяву та пам’ять; виховувати інтерес до читання творів художньої літератури.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань са, ти, пи, на, до, ви.

— «Зберіть» з поданих складів слово. Чи тільки одне можна утворити? (Написати, писати, дописати, виписати). Якими словами можна ще продовжити поданий ланцюжок? Як можна назвати всі ці слова? (Спільнокореневі). Складіть і запишіть речення з одним із поданих слів. Визначте в записаному реченні головні члени речення та підкресліть їх. Надпишіть над словами, якими частинами мови виступають головні члени речення.

— Чи відомо вам, як і де з’явилися перші письмена?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Люди, навчившись писати, стали занотовувати свої думки, описи подій, для чого, власне, використовували й використовують слова, що називають дію — дієслова. На уроках української мови ми вчимося записувати дієслова у відповідній формі, відповідно до змісту речень і текстів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 353 (с. 155 підручника). Розгляд таблиці «Особові закінчення дієслів теперішнього та майбутнього часу».

— Чого не вистачає в таблиці? (1-ї особи однини). Проаналізуйте дієслово любити за таблицею в 1-й особі однини. Проаналізуйте, яке закінчення мають дієслова в множині 1-ї, 2-ї та 3-ї особи. Зверніть увагу на закінчення 3-ї особи множини. Самостійно проаналізуйте за таблицею та запишіть у зошит слова в однині та множині: 1 варіант — співати; 2 варіант — танцювати.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 354 (с. 155-156 підручника).

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткове завдання до вправи: • Складіть і запишіть речення з двома дієсловами в неозначеній формі дієслова. Визначте головні члени речення.

Фізкультхвилинка

2. Виконання вправи 355 (с. 156 підручника).

— Прочитайте текст.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Про кого йдеться в тексті? Куди йшли чоловіки? Кого мандрівники зустріли по дорозі? Що запропонував метелик чоловікам? Ви можете розгадати цю загадку? (Дідусь, батько — син дідуся та син — онук).

Мовний аналіз тексту: • Визначте тип тексту — опис чи розповідь. За якими ознаками ви це зробили? • Назвіть числівники, ужиті в цьому тексті. • Знайдіть слово, яке повторюється тричі в тексті. (Метелик). • Відшукайте спільнокореневі слова — дієслова. • Визначте, якого роду прикметники, ужиті в тексті. • Визначте особу й рід займенників у тексті. • Назвіть дієслова, які утворені за допомогою префіксів, разом з тим словом, від якого воно утворилося. • Який прикметник указує на колір? • Поясніть орфограму в словах дерева, метелик. (Ненаголошені е, и). • Знайдіть слова, у яких відбувається чергування звуків у корені слова. (Яблуко — яблучка).

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів: засяяли, яблука. • Зробіть синтаксичний аналіз речень: 2 речення (початковий і середній рівні); 4 речення (достатній рівень); 6 речення (високий рівень). Визначте, до якої частини мови належать головні члени речення.

V. Підсумок уроку.

Вправа «Добавлянка»

— Доберіть до поданої кінцівки букву, щоб утворилося нове слово. Запишіть утворені слова.

...ити (б, в, л, м, ш, ж, н, п, р)

Вибіркове списування (із взаємоперевіркою)

— Випишіть з поданого тексту дієслова, зазначаючи біля кожного особу, рід, число, дію, час.

Квітень — справді благодатний місяць! Якщо в травні дерева й квіти просто цвітуть, то у квітні вони розбруньковуються. О цій порі повітря відчутно прогрівається, бруньки лопаються і з них визирають зелені листочки. Це справжнє диво землі. І тут же вилітає безліч метеликів — окраса нашого середовища.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 356 (с. 156 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Про письмо

Упродовж усієї історії людства для письма використовували численні пристосування та матеріали, уключаючи кам’яні скрижалі, глиняні й воскові таблички, папірус, пергамент, папір, мідні пластини, грифелі, пташине пір’я, чорнило, пензлі, олівці й ручки та безліч способів літографії. Існує гіпотеза, що інки використовували вузлики на нитках, відомі як кіпу, писемність.

Згодом широке поширення отримали друкарська машинка й різні форми текстових процесорів. Також проводяться дослідження, у яких порівнюються сучасні інструменти для письма зі старовинними ручкою й олівцем .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити