Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 99 Побудова речень із дієсловами теперішнього та майбутнього часу в текстах

Тема уроку. Побудова речень із дієсловами теперішнього та майбутнього часу в текстах

Мета: учити школярів розпізнавати час дієслів, ужитих у текстах; удосконалювати вміння визначати особу дієслів і вживати їх в усному та писемному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів, використовуючи прислів’я; розвивати навички визначати головну думку в тексті, уміння аналізувати його, робити висновки; виховувати бажання пізнавати жанри усної народної творчості.

Обладнання: ілюстрації із зображенням метеликів; збірка прислів’їв.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань ме, те, ли, кі, ів.

— Пропишіть рядок слова метеликів.

— Укажіть, використовуючи знання з природознавства, до якої групи тварин належать метелики? (Комахи). Назвіть характерні ознаки цієї групи. Які види метеликів ви знаєте? У яких літературних творах згадується метелик?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На попередньому уроці в одній із вправ згадувався метелик, який і сьогодні допомагатиме вам виконувати завдання, та не один, а зі своїми родичами.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 357 (с. 156 підручника).

Словникова робота

Брилик (бриль) — головний убір, здебільшого буває солом’яний. Оксамит — м’яка тканина з густим коротким вертикальним ворсом на лицьовому боці.

Волошка — польова квіткова рослина.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть уживання розділових знаків у 1 реченні. • Визначте тип тексту — розповідь, опис, міркування.

✵ Який цей текст за стилем написання? (Художній). • Назвіть слова, які вказують на колір. Якими частинами мови вони виступають?

✵ Визначте дію дієслів, поданих у тексті — завершена чи незавершена.

✵ Назвіть слова, які вживаються з дієсловами. Якими частинами мови вони виступають? • Назвіть займенники, які вживаються в цьому тексті, визначивши їх особу та число. • Поясніть написання слова китицях. • Доберіть спільнокореневі слова до слова соковита. Як ви поясните зміну голосних у цих спільнокореневих словах?

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Випишіть дієслова з тими словами, з якими вони вжиті в тексті, визначаючи головне та залежне слово в словосполученні. • Виконайте синтаксичний розбір: 2 речення (початковий і середній рівні); 1 речення (достатній рівень); 3 речення (високий рівень). • Зробіть звуко-буквений аналіз слів (3 слова на вибір): зеленіє, сидять, грають, синіють, жовтіють, щедринцю.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 358 (с. 157 підручника).

Словникова робота

Учинок — дія кого-небудь.

Звичка — манера поведінки, уміння, навички, що стали постійними.

Мовний аналіз прислів’їв: • Поясніть правила написання слів, у які потрібно вставити пропущені букви (опираючись на матеріал попереднього уроку). • Проаналізуйте, дієслова в якому числі переважають у тексті. • Поясніть зміст прислів’їв, визначивши їх головну думку. • Зачитайте речення, у яких прослідковується початок дії та її наслідок. • Поясніть написання прийменників з іншими словами. • Проаналізуйте написання частки не з дієсловами. • Назвіть дієслова, які утворилися за допомогою префіксів.

Фізкультхвилипка

Раз! Два! Час вставати,

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

І разом понахилялись.

А тепер, як ті буслята,

На одній нозі будем стояти

Як метелики літаєм,

Дружно, весело кружляєм.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутися до справ.

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Провідміняйте дієслово мати. • Зазначте відмінки іменників у списаних прислів’ях.

2. Виконання вправи 359 (с. 157 підручника).

Розподільний диктант

— Розподіліть дієслова в 3 стовпчики: 1) дієслова 1-ї особи; 2) дієслова 2-ї особи; 3) дієслова 3-ї особи. Визначте, чи всі вони розподіляються в стовпчики. Якщо ні, то за якими ознаками не можна цього зробити? З розподілом яких дієслів виникли труднощі?

Писала, мислити, дивлюся, читав, сміятися, смієшся, гралися,- рахував, шитимеш, танцюватимеш, радію, їхати, будували, мирилося, дружив, співали.

V. Підсумок уроку.

— Пригадайте, які закінчення мають дієслова 1-ї особи однини й множини. У яких дієсловах можна визначити рід?

Вправа «Кубування»

Перекидаючи кубик, на поверхні якого є запитання, потрібно дати відповіді, проаналізувавши слово.

Наприклад: розмовляю — незавершена дія; теперішній час; однина; 1-ша особа; не можна визначити рід; префіксальний спосіб творення.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 360 (с. 157 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Волошка — однорічна трав’яниста рослина заввишки 30-60 (100) см. Стебло пряме та гіллясте. Листки цілісні й лінійні. Крайові квітки в кошику лійкоподібні. Листочки обгорток по краю війчасті. Цвіте з літа до осені.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити