Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 101 Побудова речень із дієсловами. Визначення часу дієслова

Тема уроку. Побудова речень із дієсловами. Визначення часу дієслова

Мета: удосконалювати вміння учнів працювати з текстом, визначаючи в ньому слова, що належать до різних частин мови та зокрема слова, які вказують на дію предмета — дієслова; розвивати зв’язне мовлення школярів; збагачувати їхній словниковий запас, використовуючи фразеологічні вислови та прислів’я; виховувати інтерес до читання творів усної народної творчості.

Обладнання: ілюстрації із зображенням короля, королеви, садівника й саду; індивідуальні картки для вибіркового диктанту.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань са, ад, слова сад.

— Доберіть спільнокореневі слова до поданого слова. Розберіть їх за будовою.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Як і на попередніх уроках, сьогодні ми вкотре переконаємося, що читання творів усної народної творчості збагачує наше мовлення. Прислів’я допомагають нам гарно та влучно висловити свої думки.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 362 (с. 158-159 підручника).

Словникова робота

Король — титул монарха, а також особа, яка має цей титул. Королева — дружина короля.

Мовний аналіз тексту: • Запам’ятайте написання слів уранці, добридень, замолоду. • Про яку вельможну особу ми читали на попередніх уроках? (Цар). • Назвіть займенники, ужиті в тексті, визначивши їх особу, число та рід. • Поясніть зміст висловів садівника. • Поясніть написання слова Бог з великої букви. • Прочитайте речення, у якому є звертання. Поясніть уживання розділових знаків у ньому. • Визначте види речень за метою висловлювання. • Назвіть дію дієслів. • Чи є в тексті дієслова в неозначеній формі? Яка їх особливість, що допомагає розпізнати такі дієслова?

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів: 1 варіант — якось; 2 варіант — їхній. • Доберіть спільнокореневі слова до іменника дідок. Розберіть дібрані слова за будовою. Складіть речення з одним зі слів.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 363 (с. 159 підручника).

Додаткові завдання до вправи: • Складіть і запишіть речення з 2 словосполученнями. • Визначте головні члени речення в них.

2. Виконання вправи 364 (с. 159 підручника).

— Яким із прочитаних прислів’їв ви користуєтесь у повсякденному житті?

Мовний аналіз прислів’їв: • Поясніть написання частки не з дієсловами. • Запам’ятайте написання слова ллють. • Визначте числівники в тексті. Порядкові вони чи кількісні? • Назвіть прикметники. На яку ознаку вони вказують? • Назвіть словосполучення прийменників зі словами, з якими вони вживаються в реченні. Поясніть їх написання. • Доберіть синонім до слова колодязь.

Додаткове завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз 2 слів (на вибір): хвалять, дощів, шанують, знають.

3. Робота з індивідуальними картками.

Вибірковий диктант

— Виберіть і підкресліть словосполучення, які вжиті в переносному значенні. Визначте й напишіть над дієсловами їх час.

Замовкло поле, грім сердиться, листя падає, завірюха лютує, осінь ходить, слово народилося, дитина заснула, море хвилюється, дівчина вишиває, книжки розкажуть, пиріг пахне, пташки прислухаються, грім гримів, зима прийде, спить ліс.

V. Підсумок уроку.

Вправа «Добери дієслова»

— Доберіть дієслова до слова книжка.

Читати, зшити, перегортати, листати, дивитися, слідкувати, ілюструвати, розфарбовувати, друкувати, набирати, радіти, веселитися, сумувати, співчувати.

✵ Бесіда.

— Яке значення дієслів у нашому мовленні?

— Якими словами ми можемо замінити слова в тексті, що повторюються? (Іменники — займенниками, дієслова — синонімами).

— Чи завжди частка не з дієсловами пишеться окремо?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 365 (с. 159-160 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити