Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 102 Роль дієслів у мовленні

Тема уроку. Роль дієслів у мовленні

Мета: учити школярів розпізнавати час дієслів, ужитих у текстах; удосконалювати вміння визначати їх особу й уживати в усному та писемному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички аналізу змісту тексту; виховувати почуття поваги до культури й традицій сусіднього народу та милування красою природи.

Обладнання: фізична мана України; презентація на тему «Грузія»; ілюстрації із зображенням цитрусових дерев та узбережжя Чорного моря; репродукції картин на тему «Весна»; індивідуальні картки; звукозапис грузинської мелодії.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єдань чор, не, мо, ре.

— Які слова можна утворити з поданих з’єднань? (Море, чорне). Чи можна їх поєднати в словосполучення? (Чорне море). Поясніть написання слів утвореного словосполучення. Складіть і запишіть речення з ним.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Біля берегів яких країн знаходиться Чорне море? Які міста на території України воно омиває? (Робота з маною України). А чи знаєте ви, що Чорне море омиває й узбережжя Грузії?

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Перегляд презентації на тему «Грузія».

2. Виконання вправи 366 (с. 160 підручника).

Словникова робота

Волелюбна — любить волю.

Кавказ — гориста територія поміж Чорним і Каспійським морями в Росії, Грузії, Вірменії й Азербайджані.

Руїна — розвалені, зруйновані будівлі, споруди.

Фортеця — укріплений пункт із міцними капітальними спорудами, постійним гарнізоном, озброєнням і різними запасами, призначений для тривалої кругової оборони.

Зазіхання — намагання завдати комусь шкоди.

Вежа — висока споруда для спостереження й передачі сигналів.

Плантація — велика земельна ділянка, відведена під спеціальні технічні або продовольчі культури, що вимагають особливого догляду.

Курорт — місцевість із природними цілющими властивостями, пристосована для лікування, відпочинку.

Ваблять — манять, цікавлять, захоплюють.

Мовний аналіз тексту: • Визначте, до якого стилю належить текст. Які речення переважають у ньому? • Поясніть уживання знаку оклику в кінці останнього речення. • Поясніть уживання великої букви. • Назвіть займенники, які вжито в тексті, визначивши їх рід, число, особу й відмінок. • Укажіть слова, у яких відбувається чергування голосних і приголосних звуків у корені. • Яким способом утворилися слова волелюбна, славнозвісні? • Поясніть написання слів із ненаголошеними голосними е, и, що перевіряються наголосом. • Назвіть дієслова, які утворилися префіксальним способом. • Поясніть значення вислову на орлиних вершинах височіють.

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

— Випишіть дієслова, визначивши їх час, особу, число та рід у минулому часі. Поставте дієслова теперішнього часу в 2-й і 3-й особі однини та множини.

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів височіють, плантації, ваблять. • Розберіть за будовою слова цитрусових, відпочивальників. • Зробіть синтаксичний аналіз: 2 речення (початковий рівень); 3 речення (середній рівень); 6 речення (достатній рівень); 7 речення (високий рівень). • Складіть самостійно речення про Грузію та запишіть його, використовуючи в ньому дієслово в однині майбутнього часу. Визначте головні члени речення.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 367 (с. 160-161 підручника).

Словникова робота

Голубить — ніжить, пестить.

Карає — сварить, гримає.

Неокрає — не має краю, кінця.

Мовний аналіз вірша: • 3 чим порівнює С. Литвин мову? Від чийого імені говорить автор? • Який займенник буде доречно вжити в третьому реченні? • Поясніть орфограми в словах щебече, солов’ями. • Скільки речень у поезії? Які вони за метою висловлювання?

Хвилини рефлексії (слухання звукозапису грузинської мелодії).

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів гаями, солов’ями, защемить. • Розберіть за будовою слова безсмертя, защемить. • Провідміняйте слово мова.

2. Виконання вправи 368 (с. 161 підручника).

Словникова робота

Крона — верхня частина дерева, сукупність його гілок.

Куйовдити — те саме, що кошлатити (про волосся, вовну і т. ін.).

Чудернацька — незвичайна, дивна.

Фауна — сукупність тварин певного типу, класу тощо.

Вивільга — пташка.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть значення слова крони. Чи можна однозначно сказати, що воно багатозначне? • Поясніть написання слів листом, мелодійний, майстерності. • Знайдіть у тексті слова, які вказують на відтінки кольорів. Якими частинами мови вони виступають? • Назвіть займенники, ужиті в тексті, визначивши їх відмінок. • Поясніть написання частки не з дієсловами. • Поміркуйте й назвіть спосіб творення та написання слів золотаво-смарагдове, золотоперу, найкоштовніший. • Знайдіть у тексті речення з однорідними присудками. Поясніть уживання розділових знаків у ньому.

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів збивають, кучерявляться, копіюють. • Виконайте синтаксичний розбір 1 речення тексту.

Вправа «Добавлянка»

— Усно доберіть дієслова до вказаних іменників.

Хлібороб (що робить?) сіє, засіває, збирає. Художник (що робить?) малює. Продавець (що робить?) продає, пакує. Прибиральниця (що робить?) прибирає, підмітає, миє. Лікар (що робить?) лікує, оглядає. Будівельник (що робить?) будує, зводить. Учитель (що робить?) учить, навчає, пояснює, перевіряє, допомагає. Дівчинка (що робить?) малює, грається, радіє, співає.

— Чи до всіх іменників можна дібрати похідні від них дієслова?

V. Підсумок уроку.

Бліцопитування

— До якої частини мови належать слова, що називають дію предметів?

— На які питання відповідають дієслова завершеної дії?

— У яких випадках не можна визначити рід дієслів?

— Які закінчення мають дієслова 3-ї особи однини?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 369 (с. 161-162 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Грузія — держава в Євразії, на східному узбережжі Чорного моря, більша частина якої розташована на Південному Кавказі, а менша — на Північному Кавказі. Має спільні кордони з такими країнами: на півночі — Росія, зі сходу — Азербайджан, з півдня — Вірменія, на південному заході —Туреччина.

Приблизно 87 % території Грузії займають гори й передгір’я Кавказу, 13 % — низини й рівнини.

Клімат на заході субтропічний, на сході перехідний від субтропічного до помірного.

Природним умовам Грузії значну своєрідність додає наявність великої кількості річок і озер — майже 25 000.

Рослинність у Грузії надзвичайно багата й різноманітна. За підрахунками ботаніків, кількість видів квіткових рослин — понад 4500. Тваринний світ також характеризується різноманітністю. Він представлений більше 100 видами ссавців, 330 видами птахів і 160 видами риб.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити