Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 103 Дієслова на -ся

Тема уроку. Дієслова на -ся

Мета: учити школярів визначати серед дієслів слова, які виражають дію, спрямовану на самого виконавця, за певними особливостями; удосконалювати вміння визначати особу, час і число дієслів у тексті; розвивати усне й писемне мовлення учнів, спостережливість і пам’ять; виховувати інтерес до вивчення української мови та любов до неї.

Обладнання: сюжетні малюнки із зображеннями дітей, які дотримуються розпорядку дня; збірка прислів’їв.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань та, ві, ти, сь, ся, ня, нн, юсь.

— Утворіть із поданих з’єднань слова. (Вітатися, вітання, вітаюсь, вітаюся). Чи можна їх назвати спільнокореневими? Доповніть цей ряд слів дієсловами, утвореними префіксальним способом. Складіть і запишіть речення з одним зі слів. Визначте головні члени речення.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. До цього уроку ми вчилися визначати особу, число, рід і дію дієслів. Набуті знання застосуємо під час виконання вправ. Однак в українській мові трапляються дієслова, які при змінюванні закінчуються на -ся.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 370 (с. 162 підручника).

Мовний аналіз вірша: • Назвіть відмінки іменників. • Визначте спосіб творення дієслів. • Яким правилом можна пояснити написання слів дерево, назеленітися, начервонітися, метеличок? • Які слова вказують на колір? Усно доберіть слова, споріднені до вказаних. • У якому слові відбувається чергування голосних у корені? (Бджола — бджілка).

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

— Доберіть до вказаних учителем дієслів питання: милуюся (що роблю я?), одягаюся (що роблю я?) — дія спрямована на самого виконавця.

Додаткове завдання до вправи: • Доберіть до слова водичка спільнокореневі слова й розберіть їх за будовою. Складіть і запишіть речення з одним із дібраних слів. Визначте головні члени речення.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 371 (с. 162-163 підручника).

2. Опрацювання правила, поданого в таблиці на с. 162 підручника. Зверніть увагу! Буквосполучення -ся не є закінченням, у будові слова це — суфікс.

3. Робота з таблицею про вимову й правопис дієслів на -ся.

Додаткове завдання до вправи: • Складіть із двома словосполученнями речення й запишіть їх.

4. Виконання вправи 372 (с. 163 підручника).

✵ Перегляд ілюстрацій із зображеннями дітей, які дотримуються розпорядку дня.

Мовний аналіз вірша: • Визначте спосіб творення дієслів. • Як частка не пишеться з дієсловами? • Визначте, які дієслова утворені від іменників. Назвіть, від яких. • Укажіть слова, у коренях яких відбувається чергування приголосних звуків. (Дорозі — дорога, друже — друг). • Назвіть слова, у написанні яких є сумнівні приголосні звуки. (Швиденько, спізнишся). • Запам’ятайте написання слова ніколи.

Додаткові завдання до вправи: • Розберіть за будовою слова прокидаєшся, вимовляй, обливаєшся. • Провідміняйте займенник ти. Складіть із ним речення, використавши дієслово в однині минулого часу.

Слуховий диктант

— Порахуйте, скільки дієслів у прослуханому тексті.

Я блукав лісом. День був сонячним і спекотним. Раптом набігла синя хмарка. Посипався, полив, линув дощ. Але сонечко все одно яскраво світило. Дощові краплини падали на землю. Вони повисли на зеленій траві та падали на землю.

V. Підсумок уроку.

— Продовжте твердження: дієслова на -ся виражають дію... (спрямовану на самого виконавця). У розборі дієслова за будовою, якою

частиною є буквосполучення -ся? Які питання можна дібрати до дієслів на -ся?

VI. Домашнє завдання.

1. Виконання вправи 373 з коментуванням (с. 163 підручника).

2. Знайти в збірниках прислів’їв три прислів’я, у яких ужиті дієслова на -ся.

Додатковий матеріал для вчителя

Вивільга — єдиний вид птахів родини вивільгових, який гніздиться в помірних широтах Північної півкуль Улітку вивільга мігрує до Європи та Західної Азії. Зимує в тропіках. Цей птах населяє широколистяні ліси, парки та сади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити