Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 104 Узагальнення знань про частину мови — дієслово. Мовна тема

Тема уроку. Узагальнення знань про частину мови — дієслово. Мовна тема

Мета: узагальнити й систематизувати знання про дієслово; удосконалювати вміння визначати особу, час, рід дієслів, ужитих у реченнях і текстах; розвивати усне й писемне мовлення дітей і навички аналізу тексту, спостережливість та уважність; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати почуття любові до української мови та літератури.

Обладнання: ілюстрації із зображенням моря, зимового пейзажу, перкалю; індивідуальні картки; звукозаписи пісень українською мовою.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань де, ре, во.

— Яке слово можна утворити з поданих з’єднань? (Дерево). Назвіть орфограму в ньому. Складіть речення з утвореним словом. Визначте відмінок, у якому це слово, ужите в реченні.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні, виконуючи ряд завдань, ми пригадаємо вивчені відомості про дієслово, розпізнаємо категорії, які має ця частина мови.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 374 (с. 164 підручника).

Словникова робота

Безмірне — слова-синоніми безкрає, безмежне.

Шаленство — стан надмірного збудження, хвилювання.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Кому немає краю могутності? Хто дивиться на море вночі? Хто посмів розгнівити море? За власними спостереженнями визначте, які зміни відбуваються в природі, коли є вітер на морі. Хто та як йому підкоряються? Чого вони бояться?

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання префікса без- у словах безмежне, безмірне. • Визначте займенники та назвіть їх особу, рід, число й відмінок. • Поясніть написання слів велике, верби, велич, велети. • Знайдіть у тексті слова, які відповідають на питання як? На що вони вказують? • Запам’ятайте написання слів уночі, півсвіту, ніхто. • Знайдіть у тексті дієслова й укажіть на способи їх творення. • Назвіть слова, які є в тексті спільнокореневими. Укажіть їх спільний корінь. • Зачитайте речення, у якому є звертання.

Додаткове завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів твоїй, гніваєшся з характеристикою кожного звука.

2. Робота з матеріалом рубрики «Спілкуймося красно!».

Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трішки відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки.

І зроби чотири кроки.

Ще разочок ти присядь

Ну-мо, друзі, працювать.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 375 (с. 164-165 підручника).

Додаткове завдання до вправи: • Складіть речення з одним із дієслів із кожного рядка (на вибір), щоб дієслово з 1-го рядка було вжито в минулому часі, з 2-го рядка — у теперішньому часі, а з 3-го рядка — у майбутньому часі.

Можна виконати завдання за варіантами: 1 варіант — дієслова, ужиті в однині; 2 варіант — у множині.

2. Виконання вправи 376 (с. 165 підручника).

✵ Перегляд репродукцій та ілюстрацій із зображенням зимового пейзажу.

Словникова робота

Антена — пристрій для безпосереднього випромінювання та приймання радіохвиль.

Пержаль — дуже тонка бавовняна тканина.

Вальс — танець.

Мовний аналіз вірша: • Назвіть орфограми в словах дерева, метуть. • Поясніть спосіб творення дієслів. • Визначте займенники й назвіть відмінки, у яких вони вжиті. • Укажіть види речень за метою висловлювання. • Назвіть прикметники, ужиті в тексті, а також ознаку, на яку вони вказують.

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Додаткові завдання до вправи: • Провідміняйте займенники: 1 варіант — я; 2 варіант — ви. • Зробіть звуко-буквений аналіз слів стоїть, вальс (на вибір) з повного характеристикою кожного звука. • Виконайте синтаксичний розбір: 3 речення (початковий і середній рівні)', 8 речення (достатній рівень)', 9 речення (високий рівень).

3. Робота з індивідуальними картками.

На кожній картці є позначка чи малюнок певного кольору.

— Прочитайте слово, записане в картці. Доберіть до нього спільно- кореневі дієслова й іменники. Складіть речення з поданою назвою кольору, щоб у ньому одночасно були 2 слова з дібраних на позначення кольору, назви дії чи ознаки предметів. Визначте в записаному реченні головні члени та частини мови, якими вони виражені.

Кольори: синій, червоний, жовтий, зелений.

Наприклад: жовтий — жовтіє, жовтень.

У жовтні вже починають жовтіти листочки.

Вибірковий пісенний диктант

Учні слухають записи пісень українською мовою. Якщо чують дієслово, плещуть у долоні.

Цей вид роботи сприяє розвитку вміння розпізнавати дієслова не лише у звичайному мовленні, а й в інших жанрах творчості.

4. Складання «асоціативного куща» на тему «Дієслово».

V. Підсумок уроку.

«Мозковий штурм»

— Які закінчення мають дієслова в неозначеній формі?

— На які питання відповідають дієслова завершеної дії?

— Як пишуться дієслова з часткою не?

— Які закінчення мають дієслова 3-ї особи множини теперішнього часу?

VI. Домашнє завдання.

1. Виконання вправи 377 (с. 165 підручника).

2. Намалювати образ, у якому ви уявляєте дієслово.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити