Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 105 Прислівник як частина мови

Тема уроку. Прислівник як частина мови

Мета: ознайомити учнів з частиною мови — прислівником, дати основну характеристику (повнозначна та незмінна) і способами їх творення; учити розпізнавати прислівник в усному та писемному мовленні та визначати його роль у мові; розвивати пам’ять, увагу та спостережливість; збагачувати словниковий запас дітей шляхом використання прислівників і читання прислів’їв із ними; виховувати почуття товариськості та відданості.

Обладнання: ілюстрації із зображеннями собаки, півня; індивідуальні картки.

ОРІЄНТОВНИМ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова півень. Доберіть спільнокореневі слова до поданого слова. (Півень, півники, півничок). Серед дібраних слів визначте слово, яке має кілька значень. (Півники). Поясніть їх. Визначте члени речення в реченні Голосно заспівав півень. Складіть і запишіть речення із словом голосно.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Працюючи на уроках української мови, ми не раз переконувалися, що наша мова ніжна, мелодійна, милозвучна та багата: сила-силенна іменників, океан прикметників і безліч дієслів. Проте на цьому не обмежується все її багатство.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 378 (с. 166 підручника).

Словникова робота

Окрилила — надала сил, упевненості.

Долинало — було чути здалеку.

Радіо — пристрій для передавання на відстань без дротів інформації за допомогою радіохвиль.

Мовний аналіз речень: • Запам’ятайте написання слова з-поміж.

✵ Поясніть написання слова веселий. • Визначте число й особу дієслів.

✵ Зачитайте словосполучення, ужиті в переносному значенні.

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слова щебетання з повною характеристикою кожного звука. • Доберіть спільнокореневі слова до слова вітерець. (Вітер, вітрисько, вітрюган, вітрище). Назвіть способи їх творення.

2. Опрацювання правила на с. 166 підручника.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 379 (с. 166-167 підручника).

Словникова робота Підводиться — встає, піднімається.

Всюди — скрізь.

Мовний аналіз речень: • Назвіть речення, у яких одна граматична основа. • Яка орфограма в слові сьогодні? • Визначте дієслова в реченнях, указавши їх час, число, рід (якщо можливо) та особу.

Учитель. Запам’ятайте! У прислівниках закінчення немає, бо це незмінна частина мови. У них усе слово — основа, є суфікси. Прислівники найчастіше утворюються від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е: сухий — сухо, добрий — добре; суфіксів -іше, -ше: темніше, тихіше; а також префіксів най-, якнай-, що-: найкраще, якнайшвидше, щоденно.

2. Виконання вправи 380 (с. 167 підручника).

Словникова робота

Ополонка — простір чистої (відкритої) води в крижаному покриві річки чи в крижаних полях моря й озера. Ополонки поділяють на штучні (прорубані отвори в кризі) і природні.

Крига — те саме, що лід.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Як вирішив чоловік перейти річку? З ким він ішов? Яке лихо сталося з чоловіком? Як поводився в ситуації небезпеки собака? Яким чином він сповістив про лихо в селі? Чи можна собаку назвати вірним, відданим другом? Яке прислів’я можна дібрати, що відповідатиме головній думці тексту? (Друг пізнається в біді).

Мовний аналіз тексту: • Визначте тип тексту (розповідь, опис, міркування). • Назвіть слова з ненаголошеними голосними е, и, що перевіряються наголосом. • У яких словах відбуваються чергування приголосних звуків у корені. (Крига — кризі). • Назвіть займенники, визначивши їх рід, особу й відмінок. • Визначте способи творення дієслів. • Поясніть написання частки не з дієсловами. • Назвіть найменші слова, ужиті в тексті. Якими частинами мови вони виражені?

— Розгадайте ребуси, що записані на дошці або на екрані. Відгадки запишіть у зошит.

Про 100, жор 100ко, напори 100, Звожно.

Сонце — це + яч + нора — ра = (сонячно).

Вухо — ухо + ліс — с + три — ри + ку = (влітку).

3. Робота з індивідуальними картками.

— Визначте серед поданих слів прислівники, підкресливши їх однією лінією. Уведіть у речення та запишіть один із прислівників.

Літо, весняна, лисяча, найтепліше, коліщатко, улітку, сумно, віночок, легко, зимувати, веснянка, книжка, високо, лялечка, легкий, щохвилинно, навесні, високий, тривожно, читання, розмовляли, швидко, яблука, глибоко, мінеральні.

V. Підсумок уроку.

— Завершіть речення.

Прислівник - це... (незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії та пояснює, де й коли відбувається дія, куди вона спрямована).

Прислівник відповідає на питання... (як? де? коли? звідки? куди? скільки ? у якій мірі ?).

Прислівник вказує на... (час, місце, спосіб, кількість).

Прислівник не має... (закінчення).

Прислівник утворюється... (суфіксальним і префіксальним способами).

У реченні виступає... (другорядним членом).

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 381 з коментуванням (с. 167 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити