Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 109 Прислівники, близькі й протилежні за значенням

Тема уроку. Прислівники, близькі й протилежні за значенням

Мета: учити школярів розрізняти в мовленні прислівники, близькі та протилежні за значенням; удосконалювати вміння визначати прислівники в тексті та добирати до них питання; розвивати усне та писемне мовлення, спостережливість; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття милування красою природи.

Обладнання: ілюстрації та репродукції картин із зображенням весни; фразеологічний словник.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова несподівано. До якої частини мови воно належить, на яке питання відповідає?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Поясніть значення прислівника несподівано. Чи можна дібрати до нього прислівники-синоніми? Назвіть їх. (Зненацька, раптово, неочікувано, раптом). Чи можна дібрати до слова несподівано прислівники-антоніми? (Продумано, очікувано, передбачувано).

Учитель. Власне на цьому уроці ми вчитимемося добирати до прислівників близькі та протилежні за значенням слова.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 391 (с. 172 підручника).

— Назвіть загадки, у яких також є прислівники.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 392 (с. 172 підручника).

Учні переглядають ілюстрації на весняну тематику.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання слів із ненаголошеними голосними е, и. • Назвіть спосіб утворення іменника різнобарв’ям. (Поєднання двох основ). • Укажіть дієслова, визначаючи їх рід, число та час. Чи у всіх дієсловах можна визначити рід? • Прочитайте словосполучення, ужиті в переносному значенні. • Знайдіть у тексті речення з однорідними присудками. • Поясніть уживання розділового знака в останньому реченні. • Назвіть прислівники, які відповідають на питання як? де?

Додаткові завдання до вправи: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів (на вибір): сміялося, дощик, рясно. • Доберіть споріднені слова до слова дощик. Розберіть їх за будовою.

2. Виконання вправи 393 (с. 172-173 підручника).

Додаткові завдання до вправи: • Складіть і запишіть з одним із фразеологізмів речення. • Доберіть і запишіть у зошит, користуючись фразеологічним словником: 1 вислів (середній і початковий рівні); 2 фразеологізми (достатній рівень); 3 фразеологізми (високий рівень).

Додаткова вправа

— Складіть і запишіть речення зі словами чудово, весело, добре. Виконайте синтаксичний розбір утворених і записаних речень. Яким членом речення виступає прислівник?

V. Підсумок уроку.

— Які закінчення мають прислівники? Чи можна дібрати до них антоніми та синоніми? Опишіть свій клас, добираючи прислівники.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 394 (с. 173 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити