Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 110 Поширення речень прислівниками

Тема уроку. Поширення речень прислівниками

Мета: учити школярів використовувати прислівники в усному та писемному мовленні, збагачуючи їхній словниковий запас; удосконалювати вміння написання прислівників і розпізнання їх у тексті, добирати до них питання; виховувати почуття поваги та взаєморозуміння, милування красою природи.

Обладнання: індивідуальні картки; ілюстрації із зображеннями пшеничного поля та вечора.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова стежка. Утворіть спільнокореневі слова до цього слова. Розберіть утворені слова за будовою.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо дізнаватися більше про частину мови — прислівник, зокрема, з’ясуємо його роль у мові та мовленні шляхом виконання ряду вправ.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 395 (с. 173 підручника).

Словникова робота

Сніп — зв’язаний оберемок стебел із колосками хлібних злаків, бобових, льону тощо.

Мовний аналіз тексту: • Визначте стиль тексту. • Назвіть, які речення за метою висловлювання використано для написання казки. Поясніть уживання розділових знаків. • Назвіть слова з орфограмою «Ненаголошені голосні е, и». • Поясніть написання дієслова з часткою не. • Визначте час і число дієслів. • Назвіть спосіб творення дієслів. • Визначте рід, особу й число займенників. • Назвіть відмінки іменника брат, ужитого в тексті. • Які прислів’я можна дібрати за змістом тексту, яка буде їх тема?

Додаткове завдання до тексту: • Виконайте синтаксичний розбір: 2 речення (початковий рівень); 3 речення (середній і достатній рівень); 4 речення й визначте частину мови, до якої належить кожен член речення (високий рівень).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 396 (с. 173-174 підручника).

— Запам’ятайте написання слова посередині.

Додаткові завдання до вправи: • Складіть речення з 2 прислівниками (на вибір). • Зробіть звуко-буквений аналіз слова зблизька з детальною характеристикою кожного звука.

2. Виконання вправи 397 (с. 174 підручника).

— Який текст видається мелодійнішим і милозвучнішим: текст без прислівників чи той, у якому додано прислівники?

Мовний аналіз тексту: • Назвіть слова, ужиті в тексті, які вказують на колір і відтінок. Якими частинами мови вони виражені? • Поясніть написання слів зелених, берегах, льон. Прокоментуйте їх написання. • Визначте число, особу та відмінок займенників. • Поясніть написання слів пливе, поплисти, стежки. Якими правилами треба керуватись, записуючи їх? • Знайдіть у тексті снільнокореневі слова та розберіть їх за будовою. • Визначте слова, які називають частини тіла людського організму. У якому відмінку вони вжиті? • Укажіть прислівники, що відповідають на питання як? • Визначте види речень за метою висловлювання. • Як ви думаєте, до чого закликає автор у своєму тексті? (Милуватися красою природи, приглядаючись і вдивляючись в дрібні деталі).

3. Робота з індивідуальними картками.

— Доберіть до поданих прикметників антоніми, а потім допишіть прислівник, утворений від прикметника-антоніма за зразком: низький — високий, високо.

Далеко, чорний, холодний, поганий, сумний.

— Замініть кожен фразеологізм прислівником.

Як кіт наплакав —

Як вареник у маслі —

Вилами но воді писано —

Водою не розлити —

Пороти гарячку —

Не за горами —

V. Підсумок уроку.

— Яку частину мови називають прислівником? На які питання відповідає прислівник і на що вказує? Яку роль у мовленні він відіграє?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 398 (с. 174 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити