Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 111 Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

Тема уроку. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

Мета: учити школярів правил уживання розділових знаків у реченні з однорідними членами, вираженими прислівниками; удосконалювати вміння розпізнавати прислівники в усному та писемному мовленні за поставленими до них питаннями; розвивати навички аналізу та синтезу, шляхом визначення типу та стилю тексту, спостережливість, пам’ять; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати тактовну поведінку.

Обладнання: мапи Київщини й України.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова понеділок. Яка особливість є в написанні цього слова? Складіть і запишіть речення з поданим словом.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми вчитимемося будувати речення з однорідними членами, вираженими прислівниками, і вживати відповідні розділові знаки.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 399 (с. 174-175 підручника).

— Запам’ятайте написання слова сьогодні. Складіть і запишіть речення з прислівником.

Додаткове завдання до вправи: • Визначте займенники та провідміняйте займенник я.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

Учитель. Працюючи над вправою 400, ми поринемо в милування красою природи нашої рідної України, де протікає невелика річка Раставиця. 1. Виконання вправи 400 (с. 175 підручника).

Словникова робота

Дзвіниця — баштоподібна мурована (рідше дерев’яна), переважно культова, споруда зі дзвонами.

Мовний аналіз тексту: • Поясніть уживання великої букви. • Знайдіть у тексті слова, написання яких можна перевірити правилом «Написання слів із ненаголошеними голосними е, и». • У яких словах відбувається чергування приголосних звуків? (Текти — тече, блиск — блищить). • Поясніть написання слова гіллі. • Назвіть слова, які вказують на колір. Якими частинами мови вони виражені?

✵ Поясніть написання прийменників зі словами, з якими вони вжиті.

✵ Визначте речення з переносним значенням. • Назвіть особу, число та відмінок займенників.

Додаткові завдання до тексту: • Розберіть за будовою слова розложистих, розкішні, Васильківщині. • Виконайте синтаксичний розбір: 2 речення (початковий і середній рівні)] 4 речення (достатній рівень)] 1 речення (високий рівень).

2. Виконання вправи 401 (с. 175-176 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Поясніть написання слів із подвоєнням.

✵ Укажіть слово, яке утворене поєднанням двох основ. (Малознайомих). • Які дієслова вказують на неозначену форму? Назвіть особливості їх розрізнення. • Знайдіть у тексті речення, які спонукають до дії. • Поясніть написання дієслова з часткою не. • Назвіть займенники, ужиті в тексті.

Додаткові завдання до вправи: • Провідміняйте займенник ви.

✵ Доберіть синоніми до прислівників швидко, темно, весело. • 3 одним із дібраних прислівників складіть і запишіть речення. Виконайте синтаксичний розбір складеного речення.

V. Підсумок уроку.

— Які розділові знаки потрібно вживати в реченні, у якому є однорідні члени?

— Яких прислівників, на вашу думку, найбільше? На яке питання вони відповідають? Наведіть приклади таких прислівників. Яким членом речення є прислівник?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 402 (с. 176 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити