Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 113 Спостереження за роллю прислівників у тексті

Тема уроку. Спостереження за роллю прислівників у тексті

Мета: удосконалювати вміння учнів розпізнавати в тексті прислівники та визначати їх роль, добирати питання до них; розвивати навички аналізувати текст; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати пізнавальний інтерес учнів.

Обладнання: ілюстрації із зображенням м. Києва, цвітіння каштанів, Братської церкви, комп’ютера, мобільного телефону; індивідуальні картки з кросвордом.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

Пропишіть рядок слова телефон. Складіть і запишіть речення з цим словом. (Зачитування кількома учнями своїх речень). Визначте, як змінюється слово телефон у зачитаних реченнях. Як це називається? (Відмінювання іменника за відмінками).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Про предмет, який ми писали під час каліграфічної хвилинки, ми поговоримо згодом. Наразі, перегляньте ілюстрації та визначте, про яке місто йтиметься в наступній вправі.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 404 (с. 177 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Визначте, до якого стилю належить цей текст. • Назвіть речення, у яких є порівняння. Зачитайте їх.

✵ Зачитайте речення, у яких є вислови, ужиті в переносному значенні.

✵ Назвіть правило, яке пояснює написання великої букви в тексті.

✵ Поясніть написання словосполучень прийменника із словом, з яким воно вжите. • Знайдіть у тексті слова, написання яких потрібно перевірити правилом «Написання слів із ненаголошеними голосними е, и». • У яких словах кількість букв більша за кількість звуків? • Укажіть слова, у яких кількість звуків більша за кількість букв. • Поясніть написання слова рум’яний. • Назвіть слова, у яких відбувається чергування приголосних і голосних звуків. • Укажіть прикметники. На яку ознаку вони вказують? • Назвіть дієслова. Визначте їх час і рід (якщо можливо). • Написання яких слів піддається сумніву? • Назвіть іменники та визначте їх відмінок.

Додаткові завдання до тексту: • Виконайте синтаксичний розбір: 3 речення (початковий рівень); 4 речення (середній рівень); 5 речення (достатній і високий рівні). • Зробіть звуко-буквений аналіз слова блищало.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 405 (с. 177 підручника).

Додаткове завдання до вправи: • Доберіть спільнокореневі слова до слів тихо, легко. Розберіть ці слова за будовою: 1 варіант — тихо; 2 варіант — легко.

2. Виконання вправи 406 (с. 177-178 підручника).

Словникова робота

Пітьма — поночі, темно.

Відділ — частина чогось, у цьому випадку кабінет, у якому працюють робітники певної галузі підприємства.

Досадувала — сумувала, картала себе.

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Що потрібно робити, щоб телефон працював? (Заряджати його батерею). Що потрібно робити власнику телефона, щоб була можливість подзвонити до когось? (Поповнювати рахунок). Яка кнопка-функція на телефоні допомогла Марині?

Мовний аналіз тексту: • Назвіть дієслова. Визначте спосіб творення їх. • Поясніть уживання великої букви. Наведіть кілька слів для прикладу, що підлягають цьому правилу. • Зверніть увагу на написання прислівника ледь-ледь. • Поясніть написання слова з апострофом.

✵ Назвіть слова іншомовного походження. Перевірте їх відповідність за словником іншомовних слів. • Назвіть займенники, визначте їх особу й відмінок.

Додаткове завдання до вправи: • Складіть речення про мобільний телефон, у якому був би прислівник.

3. Робота з рубрикою «Спілкуймося красно!».

— Складіть речення зі словосполученнями дієслів і прислівників, поданими в рубриці «Спілкуймося красно!».

V. Підсумок уроку.

— Яку роль відіграють прислівники в реченні? Поширте за допомогою прислівників речення Пригріло сонечко. (Учні зачитують утворені речення). З якими частинами мови здебільшого вживається прислівник у мові?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 407 (с. 178 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити