Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

II СЕМЕСТР

ДІЄСЛОВО

УРОК 114 Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання

Тема уроку. Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання

Мета: учити школярів добирати прислівники, які відповідатимуть меті та типу висловлювання; удосконалювати вміння розпізнавати прислівники в тексті та добирати до них питання; розвивати навички аналізувати текст, пам’ять, спостережливість; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати поважне ставлення до співрозмовника та почуття такту в мовленнєвому етикеті.

Обладнання: два телефони; картки із завданнями; портрет Б. Грінченка; фото й ілюстрації із зображеннями м. Києва та Львівської площі.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова розмова. Доберіть до нього спільнокореневі слова та визначте в них корінь.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми повторюватимемо вивчений матеріал про прислівник.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 408 (с. 178 підручника).

Словникова робота

Сквер — упорядкована й озеленена територія всередині житлової або промислової забудови. Сквери призначаються для короткочасного відпочинку пішоходів і художнього оформлення архітектурного ансамблю.

— Про яке місто йтиметься в тексті? За якими ознаками ви розпізнали його? Де розташований сквер? Які дерева ростуть у ньому? У якому місці скверу є пам’ятник Б. Грінченку? Як ви розумієте вислів гостинно запрошують до відпочинку? Про що письменник розповідав дітям у своїх творах? Для кого він присвятив більшість своїх творів? Про яку тривалу та кропітку роботу письменника ви дізналися з тексту?

Мовний аналіз тексту: • Визначте стиль тексту. • Які види речень за метою висловлювання переважають? • Поясніть уживання великої букви. • Назвіть прикметники, зазначаючи їх рід, число та питання, на які вони відповідають. • Поясніть написання слова з апострофом.

✵ Прокоментуйте написання слів із подвоєнням. • У корені яких слів відбувається чергування приголосних звуків? • Укажіть дієслова, які утворені за допомогою префіксів. • Від якого слова утворилися слова українцеві, українська? Чи є це слово в тексті? Визначте його відмінок.

✵ Доберіть спільнокореневі слова до слова найкращого. Визначте в них корінь.

Додаткові завдання до тексту: • Провідміняйте: слово письменник (початковий і середній рівні); словосполучення Борис Грінченко (достатній і високий рівні). • Виконайте синтаксичний розбір: третього речення (початковий рівень); другого речення (середній рівень); сьомого речення (достатній рівень); п’ятого речення (високий рівень).

✵ Розберіть за будовою слова гостинно, письменник. • Зробіть звуко- буквений аналіз слів видніється, пам’ятник, української, нещодавно, працював (3 слова на вибір).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 409 (с. 179 підручника).

2. Виконання вправи 410 (с. 179 підручника).

Словникова робота

Етикет — установлені норми поведінки, правила чемності в певному товаристві.

Мовний аналіз тексту: • Знайдіть і зачитайте спонукальні речення. Поясніть уживання розділових знаків. • Поясніть написання дієслів із часткою не. • Поясніть уживання апострофа. Доберіть ще З слова до цього правила. • Поясніть написання слова з подвоєнням.

✵ Визначте прислівники та підкресліть їх. Над прислівниками напишіть питання, на яке кожен із них відповідає. • Зачитайте речення, у яких є однорідні члени. Якими частинами мови вони виражені?

Завдання на картках

1. Доберіть антоніми до поданих прислівників і запишіть у дужках питання, на яке кожен із них відповідає.

Праворуч — (ліворуч), чисто — (брудно), швидко — (повільно), уперше — (востаннє), тяжко — (легко), криво -- (прямо), удень — (уночі), улітку — (узимку), потім — (зараз), весело — (сумно).

2. Спишіть прислівники в алфавітному порядку, на місці крапок, уставляючи пропущені букви.

Сп..реду, т..хенько, при..мно, с..годні, уп..ред, увеч..рі, в..село, що..ня, жв..во, т..пер, нав..сні, в..с..ни, в.хоко, ле..ко.

3. Замініть і запишіть словосполучення одним прислівником. Коротка відстань — (близько). Дуже швидко й невідкладно — (терміново). Спільними зусиллями — (разом). Велика кількість — (багато). Довга відстань — (далеко).

V. Підсумок уроку.

— Назвіть прислівники, які відповідають на питання де? Доберіть прислівники, що відповідатимуть на питання скільки? Яким членом речення виступає прислівник? Яку роль відіграє прислівник в усному та писемному мовленні?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 411 (с. 179 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

Етикет — норми й правила, які відображають уявлення про гідну поведінку людей у суспільстві. У сучасному вигляді та значенні слово вперше було вжито при дворі короля Франції Людовіка XIV — гостям роздали картки (етикетки) з викладенням того, як вони мають поводитися; хоч певні зводи норм і правил поведінки існували з найдавніших часів.

Борис Грінченко — український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист і громадсько-культурний діяч. Редактор низки українських періодичних видань. Обстоював поширення української мови в школі та в установах. Літературні псевдоніми: Василь Чайченко, Л. Яворенко, П. Вартовий, Б. Вільховий, Перекотиполе, Гречаник.

У 2011 р. до 20-ї річниці незалежності України в Києві було відкрито пам’ятник Б. Грінченку, збудований коштом викладачів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка за підтримки Київської міської державної адміністрації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити