Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 12 Художній і науково-популярний тексти-описи

Тема уроку. Художній і науково-популярний тексти-описи

Мета: учити школярів розпізнавати види текстів, зокрема, описи та їх різновиди; удосконалювати вміння знаходити особливості певного виду тексту та визначати його основну думку; розвивати усне й писемне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати пізнавальний інтерес у дітей.

Обладнання: ілюстрації із зображенням зозулі та ворони, орфографічний словник.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова зозуля. Складіть і запишіть речення із цим словом. Визначте в реченні граматичну основу.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні ми більше дізнаємося про птахів, яких можемо побачити в нашому краї.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 42 (с. 23 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Навіщо вороні люстерко? Хто та яку пораду дав вороні? Чи скористається вона нею? Який це текст? Які в ньому є речення за інтонацією? Потренуйтеся в їх вимові. Розкажіть, що ви знаєте про ворон.

Додаткове завдання до вправи: • Доберіть до слова ворона спільнокореневі слова. Розберіть їх за будовою.

2. Виконання вправи 43 (с. 23 підручника).

Мовний аналіз текстів: • Назвіть слова, написання яких перевіряється за орфографічним словником. • Укажіть слова, написання яких погрібно перевіряти, добираючи перевірні слова. • Назвіть числівники й орфограми в них. • Назвіть слова, у яких відбувається чергування приголосних звуків у коренях слів; чергування голосних звуків. • Поясніть способи творення складних слів. • Назвіть слова, які вказують на колір. До яких частин мови вони належать? • Визначте відмінок і рід назв місяців, використаних у тексті. • До якої частини мови належать слова, утворені префіксальним способом. • Відшукайте в тексті та зачитайте порівняння.

Додаткові завдання до тексту: • Зробіть звуко-буквений аналіз слів вилуплюються, тривалість, пір’ям, дзьоб, відмінний. • Виконайте синтаксичний розбір речення (диференційовано): початковий і середній рівні — Тримаються птахи тільки парами; достатній і високий рівні — У квітні вилуплюються пташенята, а в травні вони вже можуть літати.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 44 (с. 24 підручника).

V. Підсумок уроку.

— Які відмінності між науково-популярним і художнім текстами- описами? У якому мовленні, усному чи писемному, вони можуть використовуватися?

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 45 (с. 24 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити