Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 14 Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

Тема уроку. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

Мета: розширювати коло знань учнів про речення; удосконалювати вміння розрізняти речення за метою висловлювання та знаходити відповідні речення в тексті; формувати навички інтонаційно відтворювати типи речень, екологічні вміння; виховувати бережливе ставлення до природи.

ОРІЄНТОВНИМ ЗМІСТ УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності.

1. Робота з картками.

Учитель демонструє картки із записами та пропонує учням визначити, на якій із них записано речення (частини речень і закінчені речення), а учні визначають, що було прочитано, та обґрунтовують свій вибір. Завдання можна виконати у формі гри.

Під час роботи в школярів формується вміння чітко розрізняти речення та його частини; розуміння, що речення виражає певну думку.

2. Систематизація знань про речення; визначення кола питань, відповіді на які учні мають отримати під час роботи.

II. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Учитель пропонує учням спочатку самостійно, а потім у малих групах пригадати відоме про речення. Під час виконання вправи діти повинні озвучити інформацію, учитель записує відповіді на дошці (можна використати підготовлені заздалегідь картки з відповідними записами). Речення складаються зі слів. Слова в реченнях пов’язані між собою граматично та за змістом. Речення має головні та другорядні члени речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, спонукальні, питальні. Види речень за інтонацією: неокличні й окличні.

Каліграфічна хвилинка

— Визначте межі слів. Який вид речення за метою висловлювання? Усно знайдіть головні члени речення. Запишіть у зошити.

Вжовтіммереживілистяосінньогостихлиалеївглибокійзадумі.

(В жовтім мереживі листя осіннього стихли алеї в глибокій задумі).

— Знайдіть у реченні іменники та прикметники, які зв’язані з ними. Якими частинами мови виражені підмет і присудок? Складіть і запишіть речення, у якому іменник алеї слугуватиме другорядним членом.

Матеріал для слухання-аудіювання

Печаль осіння струменить довкола.

Земля дрімає в росах прохололих.

В асфальтну тишу, мов у барабани,

Забили дріб лаковані каштани.

С. Жук

— Скільки речень у тексті вірша? Які ці речення за метою висловлювання?

Додаткові завдання: • Визначте граматичну основу кожного речення. • Поставте питання. • Визначте форму числа іменника.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 51 (с. 27-28 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— Де відпочивали діти? Як ви розумієте висловлювання розлога липа? Прочитайте речення, у якому описано, чим ласували відпочивальники? Про що міркували діти? Що зробили діти з шкаралупою?

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть уживання розділових знаків у кінці кожного речення. • Зробіть звуковий аналіз слів з’явилися, схаменіться, совість. Простежте за зміною форми іменника совість — совістю. • Визначте підмет і присудки в першому реченні третього абзацу. На яке питання відповідають присудки? • У якому реченні висловлено головну думку? Визначте тему твору.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 52 (с. 28 підручника).

— Чому текст має такий заголовок? Хто дивувався цвітінню вишеньки? Яке слово використовує автор, розповідаючи про те, що вночі йшов дощ? Знайдіть у тексті слова, які допомагають читачеві уявити дощ і вітерець живими істотами. Яка звичайна, на перший погляд, рослина змінилася завдяки красі вишеньки? Пригадайте, яким ароматом наповнюється повітря, коли розцвітає вишня. Як про це повідомляє автор? Які висловлювання використовує письменник для того, щоб описати красу квітучого дерева? Поясніть значення слів спориш, оксамит.

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть і розберіть за будовою слова з префіксом роз-. • Доберіть перевірні слова до слів весняний, здивований, листочки, зелений. • Знайдіть у тексті слова з ненаголошеними голосними [e], [и]. • Визначте корінь у споріднених словах. • Доберіть прикметники до слова оксамит. • Визначте, у формі якого часу в тексті вжито дієслова.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконати завдання вправи 53 (с 28 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити