Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 15 Головні та другорядні члени речення

Тема уроку. Головні та другорядні члени речення

Мета: систематизувати знання учнів про головні та другорядні члени речення; формувати вміння встановлювати зв’язок слів у реченні; розвивати вміння визначати синтаксичну та морфологічну роль слова; виховувати бережливе ставлення до живої природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Гра «Утвори граматичну основу»

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова ввечері.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Сьогодні на уроці ви будете вдосконалювати вміння встановлювати зв’язок слів у реченні за допомогою питань, акцентуючи увагу не лише на синтаксичних, а й на морфологічних питаннях.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 54 (с. 28-29 підручника).

— Про що розповідається в тексті? Прочитайте висловлювання, яким автор твору описує настання вечірньої пори. Доведіть, використовуючи слова тексту, що ластівка є дбайливою матусею.

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть у тексті споріднені слова, визначте в них корінь. • Зробіть звуковий аналіз слова щебетання. • Поясніть написання слів гілці, крильцями. • Складіть речення, у якому слово ластівка буде другорядним членом. • Визначте граматичну основу останнього речення першого абзацу. Яке слово є підметом? Підкресліть присудки. Зверніть увагу на способи поєднання однорідних членів (інтонація перелічування та сполучник і). • Випишіть слова з подвоєнням. Визначте, чи є ці подвоєння однією орфограмою. Поясніть правопис слів.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 55 (с. 29 підручника).

— Про кого розповідається у творі? Чому зустріч із кізонькою стала несподіваною? Які слова з пестливим значенням уживає автор? Чому? Прочитайте висловлювання, якими описується настання холодів. З чим автор порівнює забарвлення хутра тварини?

Додаткові завдання до тексту: • Поміркуйте, яким може бути продовження цієї історії. • Прокоментуйте вживання знака м’якшення. • Поясніть написання слів із префіксами. • Прокоментуйте написання власних назв. • Поясніть уживання розділових знаків у реченнях із звертаннями.

2. Виконання вправи 56 (с. 29-30 підручника).

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 57 (с. 30 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити