Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 17 Зв'язок слів у реченні

Тема уроку. Зв’язок слів у реченні

Мета: удосконалювати вміння учнів установлювати зв’язок слів у реченні; розширити коло знань про словосполучення; змінювати форму слів для встановлення їх граматичного зв’язку в реченні; виховувати бережливе ставлення до живої природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Ігрове завдання

Учитель пропонує дітям за допомогою питань установити зв’язок слів у реченні.

Прудка білочка жваво стрибає серед пожовклого листя.

Учитель ставить питання в певному порядку, діти відповідають.

Хто?

Білочка.

Що робить?

Стрибає.

Яка білочка?

Прудка.

Стрибає як?

Жваво.

Стрибає де?

Серед листя.

Якого листя?

Пожовклого.

Барвисті листочки граціозно кружляють у прозорому осінньому повітрі.

— Визначте підмет, присудок, групу підмета, групу присудка та залежні слова.

Учитель може запропонувати дітям скласти питальні речення, узявши за основу одне з розповідних, або спонукальні, використавши наказовий спосіб дієслів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння написання слова гектар.

Гектар — одиниця площі в метричній системі мір. Позначається як «га». Один гектар дорівнює 10 000м2 або 0,01 км2.

В Україні гектар є основною одиницею виміру площі землі, особливо сільськогосподарської. Також часто вживається термін «сотка»: одна сотка (100 м2) дорівнює одній сотій частині гектара, тобто одному ару.

Ігрове завдання

Учитель пропонує учням протягом обмеженого часу пройтися по класу, поспілкуватися з однокласниками й отримати (пригадати) інформацію про члени речення.

II. Мотивація навчальної діяльності.

✵ Виконання вправи 59 (с. 31 підручника).

У ході роботи діти коментують зміну форми слів для встановлення їх зв’язку в реченні. Доцільно виділити закінчення. Висновок, який мають зробити учні: одним із засобів зв’язку слів у реченні є закінчення змінюваних частин мови.

Упродовж уроку школярі повинні дослідити, як установлюється граматичний зв’язок слів у реченні.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 60 (с. 31 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Про яку пору року розповідається в тексті? Про яких птахів ви дізналися? Прочитайте висловлювання, якими автор описує осінній день. Які слова допомагають уявити красу навколишнього світу? За допомогою яких засобів художньої виразності передано почуття дітей? Що відчувають журавлі? Чи можете ви пояснити, чому цих птахів називають журавлями?

Додаткові завдання до тексту: • Укажіть речення, у якому слово журавлі є другорядним членом. • Визначте, від якого слова ставимо питання до нього. • Прокоментуйте поєднання однорідних присудків сполучником і в останньому реченні першого абзацу. • Визначте кількість граматичних основ у другому реченні. • Прокоментуйте вживання сполучника а, розділових знаків і великої букви. • Прокоментуйте написання слів з орфограмами. (Учитель обирає саме ті орфограми, написання яких викликає проблеми в учнів).

2. Ознайомлення з правилом (с. 31 підручника).

Доцільно повернутися до попередньої вправи та показати дітям зв’язок слів в утворених унаслідок розкриття дужок словосполученнях.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 61 (с. 31-32 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Складіть і запишіть речення з одним утвореним словосполученням (па вибір). • Усно складіть твір- мініатюру про початок зими.

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 62 (с. 32 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити