Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

Календарно-тематичне планування

Усього —119 год

I семестр — 64 год (4 год на тиждень)

II семестр — 55 год (3 год на тиждень)

№ п/п

К-ть годин

Тему уроку

Примітки

І семестр

Мова та мовлення

1

1

Мова — жива скарбниця історії народу


2

1

Розвиток мови. Застарілі та нові слова


3

1

Культура мовлення та спілкування


Текст

4

1

Тема, основна думка та заголовок тексту


5

1

Тема, основна думка в текстах-розповідях, описах і міркуваннях


6

1

Засоби зв’язку речень у тексті


7

1

Поділ тексту на частини. План тексту


8

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему


9

1

Текст-міркування: твердження, докази та висновки


10

1

Текст-міркування. Особливості тексту даного типу


11

1

Текст-опис, його особливості


12

1

Художній і науково-популярний тексти-описи


13

1

Замітка в газету


Речення

14

1

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого


15

1

Головні та другорядні члени речення


16

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка


17

1

Зв’язок слів у реченні


18

1

Поширення речень словами та словосполученнями


19

1

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення


20

1

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)


21

1

Складання речень з однорідними членами


22

1

Складання речень з однорідними членами


Слово. Значення слова

23

1

.

Повторення й узагальнення вивченого про слово


24

1

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки


25

1

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова


26

1

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого


Іменник

27

1

Іменник як частина мови. Повторення вивченого


28

1

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників


29

1

Рід іменників


30

1

Змінювання іменників за числами


31

1

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників


32

1

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)


33

1

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників


34

1

Закінчення іменників жіночого роду на -а -я в родовом відмінку однини


35

1

Відмінювання іменників жіночого роду на -а,-я в орудному відмінку однини


36

1

Закінчення іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини


37

1

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини


38

1

Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини


39

1

Відмінювання іменників середнього роду в однині


40

1

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису


41

1

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед закінченням -і в іменниках різного роду


42

1

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи


43

1

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи


44

1

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний


45

1

Відмінювання іменників у множині


46

1

Відмінювання іменників у множині


Прикметник

47

1

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні


48

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором з елементами міркування


49

1

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях


50

1

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах


51

1

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками


52

1

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний


53

1

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині


54

1

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників


55

1

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників


56

1

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом


57

1

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини


58

1

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини


59

1

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках


60

1

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках


61

1

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький


62

1

Відмінювання прикметників у множині


63

1

Відмінювання прикметників у множині


64

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення


II семестр

65

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст


66

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст


67

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст


68

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Роль прикметника в усному та писемному мовленні


69

1

Узагальнення знань про прикметник як частину мови


70

1

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом


Числівник
71

1

Числівник як частина мови


72

1

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників


73

1

Відмінкові форми окремих числівників


74

1

Словесні формули на означення часу протягом доби


Займенник

75

1

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті


76

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст


77

1

Особові займенники


78

1

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини


79

1

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини


80

1

Уживання займенників із прийменниками


81

1

Уживання займенників із прийменниками


82

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання й записування зв'язаних між собою речень, які описують зміст малюнка


83

1

Уживання займенників із прийменниками. Узагальнення вивченого про займенник


Дієслово

84

1

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого


85

1

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів


86

1

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів


87

1

Побудова речень з однорідними присудками


88

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу


89

1

Побудова речень з однорідними присудками


90

1

Неозначена форма дієслова


91

1

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами


92

1

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами


93

1

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами


94

1

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)


95

1

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами


96

1

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами


97

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу


98

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього іі майбутнього часу


99

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу


100

1

1

Урок розвитку писемного мовлення. Написання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали


101

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу


102

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу


103

1

Дієслова на -ся


104

1

Дієслова на -ся


Прислівник

105

1

Прислівник як частина мови


106

1

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту


107

1

Зв’язок прислівників із дієсловами


108

1

Зв’язок прислівників із дієсловами


109

1

Прислівники, близькі й протилежні за значенням


110

1

Поширення речень прислівниками


111

1

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками


112

1

Урок розвитку писемного мовлення. Привітання до Дня матері


113

1

Спостереження за роллю прислівників у тексті


114

1

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання


115

1

Що ми знаємо про текст, речення, слово


116

1

Що ми знаємо про іменник і прикметник


117

1

Що ми знаємо про займенник і числівник


118

1

Що ми знаємо про дієслово та прислівник


119

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами описуPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити