Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 18 Поширення речень словами та словосполученнями

Тема уроку. Поширення речень словами та словосполученнями

Мета: формувати в учнів уміння поширювати речення словами та словосполученнями; удосконалювати навички визначати головні й другорядні члени речення, установлювати зв’язок слів у реченні; активізувати словниковий запас учнів; виховувати бережливе ставлення до природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Вправа «Конструктор речення»

Учні поширюють речення, можна запропонувати речення, у якому поступово замінюється кожне слово (при цьому ведеться спостереження за тим, чи змінюється смисл речення). Перебудова розповідного речення в питальне(спонукальне).

Граматичні основи речень для поширення: сонечко виглядає, хмари клубочаться.

Гра «Хто більше»

Діти повинні протягом обмеженого часу дібрати й записати якомога більше прикметників, якими можна описати осінній дощ (небо, хмари).

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

✵ Виконання вправи 63 (с. 32 підручника).

— Поясніть лексичне значення слова комфорт. Знайдіть речення, у якому автор використовує контраст як засіб художньої виразності. Як письменник описує вечірнє небо? Які висловлювання допомагають уявити осінній дощ?

— Запишіть поширені речення. Визначте, на яке питання відповідають слова, якими ці речення поширювалися.

Додаткові завдання до тексту: • Доберіть синоніми до дієслова затарабанив. • Установіть зв’язок слів у реченнях. • Прокоментуйте написання слів з орфограмами. • Знайдіть у тексті слово, споріднене до іменника вечір. Розберіть його за будовою.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправ 64, 65 (с. 32-33 підручника).

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 66 (с. 33 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити