Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 21 Складання речень з однорідними членами

Тема уроку. Складання речень з однорідними членами

Мета: учити школярів складати речення, використовуючи однорідні члени; розвивати усне й писемне мовлення учнів; удосконалювати навички виразного, інтонаційного читання та визначення основної думки тексту; збагачувати словниковий запас дітей; виховувати почуття самоорганізованості.

Обладнання: орфографічний словник.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

І. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова іграшки.

— Складіть і запишіть речення з поданим словом.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо складати речення з однорідними членами.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 75 (с. 38-39 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Назвіть слова, написання яких треба перевіряти за орфографічним словником. • Укажіть слова, у коренях яких відбувається чергування голосних і приголосних звуків. • Поясніть написання слова з подвоєнням букв.

2. Виконання вправи 76 (с. 39 підручника).

✵ Бесіда за змістом тексту.

— За якими ознаками можна зробити висновки, що описано подію з життя героїв іншої країни? Чому здивувалася пані Барталотті? Де був хлопчик? Як почав свій день маленький Конрад? Зачитайте речення, у якому є однорідні члени.

Додаткове завдання до тексту: • Запишіть назви продуктів, зазначених у тексті, в алфавітному порядку.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 77 (с. 39 підручника).

Мовний аналіз тексту: • Поясніть уживання розділового знаку в кінці окличного речення. • Назвіть слова, написання яких потрібно перевіряти за орфографічним словником. • Укажіть слова, написання яких необхідно перевіряти^ добираючи перевірні слова. • Назвіть спільнокореневі слова. • Доберіть синоніми до слова цвіли.

V. Підсумок уроку.

— Пригадайте, які сполучники ми використовуємо для зв’язку слів у реченні. Назвіть протиставні та єднальні сполучники.

Вправа «Заміни слово».

Замініть у кожному реченні виділене слово іншими трьома словами. Виконайте завдання за зразком.

Зразок. У магазині було багато іграшок. У магазині було багато ведмедиків, ляльок, зайчиків.

На галявині гралися комахи. Сьогодні, у четвер, у мене чотири уроки. У нашому дворі є багато птиці. У магазин привезли новий одяг.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 78 (с. 40 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити