Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

УРОК 23 Повторення й узагальнення вивченого про слово

Тема уроку. Повторення й узагальнення вивченого про слово

Мета: повторити вивчене про значення слова в мові й мовленні; формувати в учнів уміння влучно вживати в мовленні слова з різним лексичним значенням; виховувати почуття патріотизму, любов до українського слова.

ОРІЄНТОВАНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

— Пропишіть рядок слова козак.

— Складіть і запишіть 2 речення: в одному слово козак має бути підметом, в іншому — другорядним членом.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

— Доведіть, що слово є будівельним матеріалом для створення речення, прочитавши фрагмент вірша.

Ти постаєш в ясній обнові,

як пісня, линеш, рідне слово.

Ти наше диво калинове,

кохана материнська мово!

Несеш барвінь гарячу, яру

в небесну синь пташиним граєм

і, спивши там від сонця жару,

зеленим дихаєш розмаєм.

Д. Білоус

✵ Робота в групах. Діти отримають комплекти карток, на яких записано групи слів, визначення термінів і назви термінів. Потрібно поєднати картки так, щоб вони утворювали одне ціле.

Синоніми

Антоніми

Слова з прямим значенням

Слова з переносним значенням

дорога, стежка, шлях

біле — чорне,

ніч — день,

добре — погано

золотий годинник, пшеничне колосся

золоті руки, пшеничне волосся

Слова, різні за звучанням, але близькі за значенням

Слова

з протилежним значеннямIII. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 83 (с. 42 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Як козак опинився біля джерела? Як він зрозумів, що до джерела наближаються вороги? Яким словом передано, що вороги полювали на здобич? У якому реченні передано миттєвість битви між козаком і чужинцями? Яке дієслово використовує автор замість вислову дуже швидко? Чому в легенді вживаються слова з пестливим значенням? Перекажіть своїми словами, як на краю села з’явилася криничка з цілющою водою.

Додаткові завдання до тексту. • Випишіть із тексту слона з пестливим значенням, доберіть до них спільнокореневі, розберіть за будовою. • Знайдіть у тексті слова, споріднені до слова козак, прокоментуйте чергування приголосних звуків. • Визначте, до якої частини мови належить кожне слово в реченні другого абзацу. • Знайдіть у тексті прикметники, зв’язані із словами вода, водичка, визначте їх рід, виділіть закінчення. • Який із прикметників ужито в переносному значенні?

2. Виконання вправи 84 (с. 42 підручника).

Перед виконанням завдань вправи вчитель має нагадати дітям про пряме та переносне значення слова; визначити, які слова є антонімами. Утворені словосполучення діти мають записати в зошити, можна визначити, яке слово в кожному є головним, а яке — залежним.

Антоніми до виділених слів діти добирають усно. При цьому звертаємо увагу на особливості утворення антонімічних пар у випадку переносного значення.

Доцільно запропонувати скласти речення так, щоб утворився твір- мініатюра.

3. Виконання вправи 85 (с. 42-43 підручника).

Варто нагадати учням про роль синонімів у мовленні.

Для усвідомлення змісту твору потрібно виконати перше завдання до тексту вправи. Учитель має допомогти дітям у виборі найбільш влучних синонімів. Так маємо підвести школярів до висновку про роль синонімів для надання певних відтінків нашому мовленню.

Антонімічні пари діти записують у зошити. Нагадуємо, що в синонімічному ряду та в парі антонімів слова належать до однієї частини мови.

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

Приділяємо увагу роботі над засобами художньої виразності. Обираючи слово з дужок, діти (учитель) коментують, чому саме те чи інше слово є найбільш влучним.

— Яке висловлювання використовує автор для того, щоб описати відліт журавлів? (Зауважимо, що коралі мають видовжену форму, так само як і обриси журавлів). Якою метафорою автор підкреслює тугу журавлів? Які слова допомагають нам уявити осінь як живу істоту?

Додаткові завдання до тексту. • Прокоментуйте написання слів з префіксами роз-, без-. • Знайдіть у тексті дієслова, визначте, які з них є метафорами. • З’ясувайте, у якій формі вжито дієслова в тексті: час, число, особа (рід), • Знайдіть речення з однорідними членами, поясніть уживання розділових знаків. • Зверніть увагу на написання прислівників.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 86 (с. 43 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити