Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

УРОК 26 Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

Тема уроку. Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

Мета: повторити знання про значення слова в мові й мовленні, про його здатність розкривати різнобарвний світ навколо нас, називати предмети, дії, ознаки предметів; виховувати в учнів бережливе ставлення до живої природи.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Засвоєння правопису слів трамвай, щоденно.

— Складіть і запишіть речення, у якому будуть ужиті обидва слова.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи 93 (с. 46 підручника).

✵ Робота над усвідомленням змісту прочитаного.

— Назви яких районів Києва згадуються в казці? Чому автор називає трамвай Гуркітливим? Як ставилися перехожі до «музики» Трамваю? Поясніть лексичне значення слова підворіття.

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть уживання великої букви. • Визначте, у формі якого часу вжито дієслова. • Знайдіть словосполучення іменник + прикметник. Поставте питання від головного слова до залежного, з’ясуйте роль прийменників у цих словосполученнях. • Прочитайте розповідне речення з окличною інтонацією.

2. Виконання вправи 95 (с. 47 підручника).

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

✵ Виконання вправи 94 (с. 46-47 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Знайдіть у тексті споріднені слова. (Інші завдання добирає вчитель).

V. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 96 (с. 47 підручника).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити