Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

I СЕМЕСТР

МОВА І МОВЛЕННЯ

УРОК 1 Мова жива скарбниця історії народу

Тема уроку. Мова — жива скарбниця історії народу

Мета: учити школярів визначати спільні та відмінні особливості між «мовою» та «мовленням»; формувати вміння будувати власне висловлювання та наводити аргументи; розвивати усне та писемне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас шляхом уведення означень описового характеру; удосконалювати навички виразного й інтонаційного читання; виховувати почуття поваги до національної спадщини та любові до рідної мови.

Обладнання: мапа України.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

Каліграфічна хвилинка

✵ Написання з’єднань мо, ва, слова мова.

— Пропишіть рядок цього слова. Складіть і запишіть речення з ним.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

✵ Ознайомлення з підручником.

Діти розгортають підручники, розглядають ілюстрації, умовні позначення, які знадобляться під час роботи. Ознайомлюються з комплектом посібників з української мови.

Учитель. Мова є невід’ємною частиною людської сутності. Недарма кажуть у народі, що за мовою й мовленням пізнається сама людина.

III. Сприймання та засвоєння матеріалу уроку.

1. Виконання вправи і (с. 5 підручника).

2. Виконання вправи 2 (с. 5 підручника).

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть написання слова з великої букви. Доберіть приклади, що пояснюються тим самим правилом. • Відшукайте в тексті слова, які пишуться окремо з часткою не. Поясніть їх написання. • Поясніть орфограму в слові пісенністю.

IV. Застосування набутих знань і вмінь учнів.

1. Виконання вправи 3 (с. 5-6 підручника).

✵ Поетапне виконання завдань вправи.

Мовний аналіз тексту: • Пригадайте, до якого стилю та виду може належати цей текст. За якими ознаками ви це визначили? • Поясніть правопис слів із префіксом роз-. • Відшукайте в тексті слова, написання яких треба перевірити за орфографічним словником. Поясніть

написання. • Знайдіть у тексті слова, у коренях яких відбувається чергування приголосних звуків. (Князь — тяжі, захист — захищали). • Зверніть увагу на написання слова держава й на наголос у слові для правильної вимови.

Додаткові завдання до тексту: • Доберіть заголовок. • Відшукайте в тексті речення, у якому є історична згадка про минуле українського народу. • Випишіть спільнокореневі слова, розберіть їх за будовою.

2. Опрацювання рубрики «Спілкуймося красно!» (с. 6 підручника).

— Знайдіть прислів’я про мову у збірнику прислів’їв.

V. Підсумок уроку.

— Чи можна точно визначити, скільки років українській мові?

— Яка мова у світі найкраща? (Для кожного народу, нації своя державна мова — найкраща).

— Охарактеризуйте українську мову.

VI. Домашнє завдання.

✵ Виконання вправи 4 (с. 6 підручника).

Додатковий матеріал для вчителя

У багатобарвності й могутності рідного слова втілено красу людини — творця мови, садівника прекрасного на землі. Рідне слово окриляє нас духовністю, любов’ю до пісні й матері.

Для кожного народу рідна мова — найдорожча.

У мовну скарбницю нашого народу красу душі й промінь рідного слова несуть українські письменники. Скількома ж словами вони користуються? Звернімося до творчої спадщини геніального Кобзаря. Словник мови поетичних творів Тараса Шевченка охоплює більше десяти тисяч слів, а прозових — понад двадцять із половиною тисяч. Хіба вдалося нам, підрахувавши всі слова у творах Т. Шевченка, виявити словниковий запас великого поета?

Скільки ж слів потрібно людині для спілкування? Обсяг словника конкретної особи залежить від роду її занять, освіченості та здібностей. Установлено, що мовець використовує майже три тисячі слів упродовж дня, а розуміє — у десять разів більше.

Щоб опанувати словесне багатство нашої мови, користуйтеся словниками. Дотримуйтеся порад мудрого поета Максима Рильського: «Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля...» (За І. Вихованцем)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити